14/10/2019 -

Thơ

73
Mối Tình Có Một Không Hai

MỐI TÌNH CÓ MỘT KHÔNG HAI

Tình yêu Thiên Chúa trải dài,
Qua muôn thế hệ chẳng phai bao giờ.
Chỉ xin như một quân cờ,
Giữa vàn mặt trận chỉ chờ sai đi
Những mong con gắng thực thi,
Yêu người dù có đôi khi thiệt mình.

Nhìn lên Chúa chốn thập hình,
Lòng mang nặng gánh, mối tình nhân gian.
Cạn ly - rượu đắng chứa chan,
Chu toàn thánh ý, trao ban Mình Người.
Cho đời con mãi thắm tươi,
Một lòng mến Chúa, yêu người khắp nơi.

Cùng Ngài con bước ra khơi,
Mang Tin Mừng Chúa, gieo Lời bốn phương.
Dẫu thân tan nát thịt xương,
Con xin nguyện mãi theo gương Chúa hoài.
Mai này tình nghĩa nhạt nhoài,
Mảnh đời yếu đuối, xin Ngài đỡ nâng.

Một lòng xác quyết xin vâng,
Tim con nhỏ bé hiến dâng lên Ngài.
“Mối tình có một không hai”
Chỉ con và Chúa không ai xen vào.
Kìa! Những cám dỗ lao xao,
Êm đềm, khe khẽ, ngọt ngào bên tai.
Có Ngài con xin “bái bai” 
Tình Cha - Con mãi dẻo dai vững bền.

Xin mưa tuôn đổ ơn trên,
Giúp con trung tín, luôn bên cạnh Ngài.
Nẻo đường này có chia hai,
Nẻo đường này có chông gai chập trùng.
“Này con! đừng có hãi hùng,
Có Ta bên cạnh sẽ cùng con đi
Nào con! Bước tiếp sợ chi,
Một… hai… ba… bốn bước đi tiếp nào.”

                                                                                      
Maria – Thanh Thủy
 
114.864864865135.135135135250