13/10/2023 -

Thơ

175
Mưa Hồng ân

Mưa nào rồi chẳng có cơn?
Tàn cơn mưa tạnh, sạch trơn thoáng ào.
Riêng mưa ân sủng dạt dào,
Hạt gieo xuống đất thấm vào Dòng tôi.

Làm tươi mát giọt mồ hôi,
Nhọc nhằn công khó, rửa trôi tinh tuyền.
Thăng trầm, đục nỗi truân chuyên,
Mưa rơi tí tách sáng lên vầng hồng.

Chị em hé nụ cậy trông,
Đồng tâm nhất trí Hội Dòng dựng xây.
Cho con thế hệ mai này,
Nhìn về lịch sử, hăng say giảng truyền.

Tim vui, vững trí bình yên,
Tay Chúa lèo lái, chiếc thuyền đời con.
Tinh thần Dòng giữ vuông tròn,
Hội Dòng yêu mến, mãi còn trung kiên.

Nguyện xin Thiên Chúa nhân hiền!
Mãi mưa rơi xuống triền miên trên Dòng.
Cho con phó thác trông mong,
Dấn thân, phục vụ ở trong tâm hồn.

JT
 
114.864864865135.135135135250