26/06/2021 -

Thơ

222
Ngọn lửa dâng hiến

Lửa hồng thánh hiến vui tươi
Lửa lòng mến Chúa, yêu người muôn nơi
Đem theo lửa mến vào đời
Tin yêu phục vụ, giúp người lầm than

Nguyện luôn ghi khắc tâm can
Sống đời nhân chứng, truyền loan Tin Mừng.
Đồi cao dốc núi chập trùng
Vững tin nơi Chúa, không ngừng canh tân.

Đời vui chan chứa hồng ân
Hăng say sứ vụ, dấn thân quên mình.
Đời tu là một hành trình
Lắng nghe tiếng Chúa, câu kinh sớm chiều

Ôi tình Chúa thật cao siêu
Tình Ngài là chính TÌNH YÊU tuyệt vời.

Anna Thúy Phượng
114.864864865135.135135135250