21/09/2022 -

Thơ

201
Nhìn lại

Theo dòng lịch sử đã qua
Hội dòng con nhận món quà Chúa ban.
Biết bao ơn phúc bình an
Ngày ngày vui sống hòa chan nghĩa tình.

Dấn thân sứ vụ hết mình
Đoàn con hướng tới Thiên Đình mai sau.
Cùng chung nhịp bước tiến mau
Ra đi nhân chứng đậm màu yêu thương.

Hội dòng chọn lấy con đường
Dẫu rằng gian khó, sầu vương không lùi.
Bao nhiêu cay đắng ngọt bùi
Đồng lòng chung sức đẩy lùi khó khăn.

50 năm, những trở trăn
Tạ ơn Thiên Chúa, chuyên chăm nguyện cầu.
Sứ vụ dù ở nơi đâu
Mọi người nối kết xây cầu tình yêu.

Anna Phượng Vỹ
 
114.864864865135.135135135250