30/08/2021 -

Thơ

107
Ở lại với con, Giêsu hỡi!

Ở lại với con Giêsu hỡi
Soi chiếu đời con như Mặt Trời
Con được ngập chìm trong tình Chúa
Hết sầu lo lắng hết chơi vơi.

Chúa là cùng đích con đợi trông
Được chiêm ngắm Chúa thỏa cõi lòng.
Thánh Thể tình yêu, nguồn sức sống
Say ngất hồn con vẫn chờ mong.

Với tấm bánh trắng rượu nho tươi
Hóa nên thần lương dưỡng nuôi người.
Chúa ở trong con, con trong Chúa
Ngọt ngào hạnh phúc ôi tuyệt vời!

Được yêu mến Chúa phúc nào bì,
Lời Ngài răn dạy nguyện khắc ghi
Yêu Chúa thì ở trong Lời Chúa
Tuân giữ Lời Ngài vững bước đi.

Từ bỏ lợi danh với sân si
Bỏ đi ghen ghét cùng phân bì.
Trong Chúa sống vui nguyện phục vụ
Gian nan vất vả chẳng ngại chi.

Có Chúa đời con được đổi mới
Hồn con khao khát một điều thôi
Ở lại với con, Giêsu hỡi,
Con ở với Ngài, Giêsu ơi!


Maria Thanh Lệ
Tập sinh

 
114.864864865135.135135135250