05/09/2021 -

Thơ

95
Ở với Chúa để được canh tân

Vọng nghe chuông thức hồn thơ
Lời kinh thầm thĩ tôn thờ sớm mai
Dâng Chúa mỗi phút đêm ngày
Với ngàn yếu đuối Chúa rày xót thương
Thân con lữ khách dặm trường
Có Ngài soi hướng chỉ đường sợ chi
Gian nan con chẳng lo gì
Giê-su ngay cạnh cùng đi âm thầm

Bể đời bao nỗi thăng trầm
Chúa hằng dõi mắt nom chăm đúng giờ
Nhưng khi lạc bước sa cơ
Trí lầm Chúa gỡ tơ sầu Chúa san
Thẫm điều – lỗi ngặt muôn vàn
Hồn son Chúa tẩy thoát ngàn vết nhơ
Phút lòng yếu mệt mỏi mờ
Suối nguồn Thánh Thể Chúa chờ từng giây

Thần Lương - mạch sống là đây
Nép mình lòng Chúa hồn đầy thánh ân

 bên Chúa, thả kiếp trần
Với ngàn gian khổ truân chuyên thế đời
Chúa giang tay ấy một lời
Để mời ta tới quê trời phúc vinh
Được cùng Chúa hưởng an bình
Canh coi gia nghiệp nhiên minh Chúa dành
“Tân tâm” – con quyết thực hành
Đường tà con tránh nẻo lành con vâng


Phương Nhi
 
114.864864865135.135135135250