07/10/2020 -

Thơ

55
Sứ vụ đời ta

Sứ vụ gian khó trăm chiều
Lòng ta cảm thấy muôn điều lo âu
Lo vì những bước khởi đầu
Làm sao gánh vác, thực thi cho tường

Em ơi ! sứ vụ mở đường
Cho ta loan báo tình thương mọi thời
Giúp cho mọi nước mọi nơi
Nhận ra ơn Chúa muôn đời mến yêu

Sứ vụ ta chẳng tự kiêu
Làm theo ý muốn dễ xiêu thế trần
Nhưng cho ơn Chúa ân cần
Dẫn đường soi lối Thánh Thần ban trao

Sứ vụ ta hãy ước ao
Nguyện cầu ơn Chúa đỉnh cao mỗi ngày
Giúp ta trao tặng điều hay
Cho người lạc lối thời nay trở về

Sứ vụ ta chẳng hà nề
Công lao khó nhọc chẳng hề lo chi
Bởi luôn có Chúa cùng đi
Cho ta sức mạnh mỗi khi lên đường

Sứ vụ cùng Mẹ khiêm nhường
Như là khí cụ tình thương trao người
Để cùng cha anh vui cười
Dưới tà áo Mẹ thắm tươi dạt dào

Sứ vụ cùng hội dòng trao
Chị em nâng đỡ vượt bao dặm trường
Cộng đoàn là chốn tựa nương
Cho ta can đảm muôn phương sá gì

Em ơi sứ vụ ra đi
Hãy mau đón nhận chớ chi ngại ngần
Miễn sao ý Chúa thực thi
Tin Mừng sáng tỏa trao đi muôn người.

Anna M. Goretty Lê Thị Phượng
114.864864865135.135135135250