17/11/2020 -

Thơ

141
Tấm lòng vàng

Người đen mà tấm lòng vàng
Đơn sơ, bác ái không sang không giàu
Nghèo hèn khốn khổ thương đau
Nhưng luôn đồng cảm theo sau người nghèo
Lời khinh, hắt hủi tuôn gieo
Nhưng ngài kiên vững sống nghèo sạch trong
Đen da nhưng chẳng đen lòng
Không cha, chỉ mẹ cậy trông phương nào
Dòng đời đưa đẩy lao đao
Mác-tin tìm đến hiến trao cho Dòng
Thế rồi Thiên Chúa đoái trông
Ban ơn, ban sức ban hồng ân cho
Nhưng sao ngài thấy đắn đo
Không hề xứng đáng con đò thầy tu
Chín năm luyện đức chỉnh chu
Bề trên khuyên bảo khấn như mọi người
Cuộc đời từ đó đẹp tươi
Hăng say phục vụ mười mươi thanh bần
Đến khi tu viện nợ nần
Ngài rằng: Con nguyện bán thân nuôi Dòng
Vì con tài sản của Dòng
Nên Dòng cứ bán trọn lòng khiêm nhu
Noi gương Đức Chúa Giê-su
Mác-tin bác ái, cần cù, dấn thân
Nguyện ngài nâng đỡ muôn dân
Để cho Danh Chúa vang ngân muôn đời.


Hoa Mặt Trời
                                                                           
     

 
114.864864865135.135135135250