20/09/2021 -

Thơ

82
Tâm tình mùa Covid

Covid hại nước, hại dân
Người người, đau xót người thân qua đời.
Covid tang tóc ai ơi!
Toàn cầu dân nước, trong thời lầm than.
Xin Cha thương xót chứa chan,
Trao ban sự sống khấng ban chữa lành.
Cho con không khí trong xanh,
Vui tươi, cường tráng, giọng thanh, không khàn.
Đức tin không ngại nguy nan,
Mãi tin nơi Chúa, trấn an tâm hồn.
Xin cho từng xóm, từng thôn
Được luôn kiên nhẫn, không nôn, ở nhà.
Mọi người ý thức gần xa,
Tuân theo hướng dẫn chuyên gia khuyên dùng,
Người người đồng sức góp chung.
Hành vi bác ái, đánh tung dịch này,
Người ơi! Cầu nguyện mỗi ngày,
Từng giờ, từng phút, từng giây van nài.
Nguyện lòng thương xót của Ngài,
Đổ tràn nhân thế mai này thoát nguy,
Xin cho những ai đang vì,
Tấm lòng hào hiệp, thực thi giúp đời.
Mãi luôn trọn ý theo Lời
Được Ngài chúc phúc, Chúa trời trả công.
 Chúa ơi! con mãi ngóng trông,
Tình thương của Chúa đỏ hồng trong con,
Giúp con luôn mãi làm tròn,
Yêu người yêu Chúa sắt son theo Ngài.
Noi gương Chị thánh tương lai,
Tê-rê-sa mãi bờ vai cứu đời,
Mang lòng mến chúa khắp nơi
Mưa hoa rải rắc, ơn trời bao la.
Hồn xin nguyện mãi hoan ca,
Hát mừng thánh nữ, vang hòa yêu thương.


  J T

 
114.864864865135.135135135250