11/08/2020 -

Thơ

144
Tâm tình tuyên khấn
 
Tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi
Tình Chúa đáp trả, trọn lời yêu thương
Con là Đèn Chầu Chúa thương
Tuyên lời khấn ước, chẳng vương bụi trần

Con nguyện khấn giữ thanh bần
Vâng sống, khiết tịnh ân cần trao ban
Nay con hạnh phúc chứa chan
Nghiệm ra tình Chúa ban tràn muôn ơn

Tự hoi: “Sao Chúa chọn con?”
Bao người tuyệt diệu hơn con mọi bề
Riêng con yếu đuối mọi bề
Ấy mà Chúa chọn, đem về Rosa

Tình yêu Thiên Chúa bao la
Vượt qua biển rộng, vượt xa đất trời
Vì yêu đáp lại lời Người
Ba lời quyết bước, đem Lời vang xa

Nguyện dâng đèn Chầu lên Cha
Giúp con giữ trọn, tâm an mọi ngày.
 

PHẠM MẪN

 
114.864864865135.135135135250