03/08/2018 -

Thơ

189
THƠ - Bước chân Đa Minh Rosa Lima

Bước chân Đa Minh Rosa Lima

 

Maria Đào Phượng


Theo chân Cha thánh Đa Minh
Chị em tiếp bước hành trình gần xa.
Tình yêu Thiên Chúa mặn mà.
Nhiệt tâm, phục vụ, thật thà, yêu thương.
Đức tin kết với khiêm nhường.
Rao truyền Lời Chúa kiên trung một lòng.
Theo gương sáng các Thánh Dòng.
Chị em hăng hái lên đường thực thi.
Lời là đèn sáng dẫn đi.
Dặm trường vất vả ngại gì gian nan.
Có Mẹ phù trợ ân ban.
Đoàn con vững chí thêm phần tin yêu.
Cuộc sống như áng mây chiều.
Nhẹ trôi lơ lửng phiêu du chân trời.
Chúng con cùng cất cao lời.
Ca vang tình Chúa tô đời đẹp tươi.
Đến nơi miền đất xa xôi.
Sống cùng, sống với, tình người chung chia.
Vì Danh Chúa cả Thiên Tòa.
Và vì tình nghĩa anh em mặn nồng.
Nguyện xin Thiên Chúa cửu trùng.
Ban ơn hiệp nhất đồng lòng đồng tâm.
Lên đường theo bước cha anh.
Loan tin vui tới tận vùng ngoại biên.
114.864864865135.135135135250