22/04/2019 -

Thơ

75
THƠ - Đứng trước Thánh Giá
ĐỨNG TRƯỚC THÁNH GIÁ

Chúa chết trên Thập giá
Tóc rối đội mũ gai
Còn tôi ngày hôm nay
Đầu mũ nhung, tóc sấy

Tay chân Chúa ngày ấy
Đinh đóng hằn vết thương
Còn tay tôi thơm hương
Vòng vàng đeo lóng lánh

Phố phường chiều vương nắng
Dòng người vội vã nhanh
Lụa hồng, tím, vàng, xanh
Khoe sắc màu rực rỡ

Cal-vê trời lộng gió
Chúa chết treo đồi cao
Chiều thê lương thuở nào
Áo Chúa màu thương khó

Đứng trước gương soi đó
Tôi nhìn ra Chúa không
Nghe đau nhức trong lòng
Tim tôi đâu hình Chúa?

                            Nhật Quang
                    Mùa Phục sinh 2019
114.864864865135.135135135250