12/03/2019 -

Thơ

90
THƠ - Thánh GIUSE - ĐẤNG bảo vệ sự sống
Thánh GIUSE - ĐẤNG bảo vệ sự sống


Nỗi ưu tư tâm hồn se thắt,

Nát tan lòng chia cắt tình thân.
Phân vân, khắc khoải, phân vân,
Xa thương, vương tội trăm phần xót xa.

Lòng nhủ lòng bôn ba viễn xứ,
Mộng đêm trường lời Sứ Thần ban.
Giuse chớ có nghi nan,
Thai nhi Thánh Tử, tình Nàng sáng trong.

Tỉnh cơn mơ biển lòng dậy sóng,
Tình đốt tình rung động mến yêu.
Đón Nàng đời bớt cô liêu,
Giữ gìn danh giá tránh điều thị phi.

Lòng hiệp lòng thực thi chân lý,
Nghĩa phu thê hiệp ý đồng công.
Tình chàng, nghĩa thiếp hiệp thông,
Dưỡng nuôi mầm sống, chung lòng “XIN VÂNG”

Kiếp khó nghèo cùng dâng lao khổ,
Lệnh vua truyền khai sổ hồi hương.
Nhiêu khê vất vả đoạn trường,
Giuse vui bước lên đường về quê.

Giữ lừa con hiền thê lên xuống,
Đường chông chênh cảnh huống ân cần.
Sợ Nàng mệt mỏi châu thân,
Thai nhi trong dạ có phần hiểm nguy.

Đến kinh thành sầu bi khốn đốn,
Mòn mỏi tìm nơi chốn nương thân.
Thương Con chịu cảnh phong trần,
Thương Nàng run lạnh, bần thần tâm can.

Đời phũ phàng chẳng màng sầu úa,
Hang bò, lừa Ấu Chúa giáng lâm.
Cỏ rơm trải thảm Nàng nằm,
Nôi ru máng cỏ Chàng chăm Con Trời.

Thương Con đỏ chơi vơi lạnh giá,
Xin bò, lừa ấp má thở hơi.
Giuse cất tiếng à.. ơi..!
Đêm khuya sương lạnh ru lời tình yêu.

Tình yêu Chúa cao siêu khôn ví,
Yêu thế trần chẳng lụy nguy nan.
Ru Con giữa chốn nghèo nàn,
Ru lời cứu chuộc dặm ngàn âm u.

Bóng tối làm lời ru gãy khúc,
Lời Sứ Thần thúc giục ra đi.
Ai Cập tấu khúc biệt ly,
Bảo toàn Ấu Chúa sá gì lầm than.

Kiếp nhọc nhằn, cơ hàn đất khách,
Vẫn bền lòng đảm trách lo toan.
Nhìn Con sống cảnh gian nan,
Nhìn Nàng cơ cực tim Chàng quặn đau.

Bao nỗi khổ vương sầu đất lạ,
Chưa an cư vội vã hồi hương.
Con thơ dầm giãi gió sương,
Sợ mưa, sợ nắng dọc đường ốm đau.

Đất Naza nhiệm mầu cảm xúc,
Dạy con thơ lỗ đục, đường cưa.
Dạy lời kinh sớm, kinh trưa,
Dạy ăn, dạy nói, dạy thưa, dạy trình.

Suốt cuộc đời trọn tình ân phúc
Công dưỡng nuôi, giáo dục tuyệt vời.
Giuse nhành huệ thắm tươi,
Bảo Vệ Sự Sống muôn đời tôn vinh./.

* Suy tôn Thánh Giuse.
- Mặc Trầm Cung

 
114.864864865135.135135135250