10/11/2018 -

Thơ

229
THƠ - Từ nơi đau thương
TỪ NƠI ĐAU THƯƠNG
 
TỪ trong kiếp sống nhân sinh
 I con sinh ký lộ trình trần gian
ĐAU
thương bể ải, lầm than
THƯƠNG thân cát bụi gian nan phận người
CON nghe trong tiếng khóc, cười
KÊU van Chúa hỡi, xin NGƯỜI xót thương
TỚI quê vĩnh phúc Thiên đường
CHÚA là nguồn suối yêu thương vững bền.

XIN được an nghỉ bình yên
LẮNG hồn thanh thoát, ưu phiền chóng qua
NGHE tình yêu Chúa bao la
LỜI ban sự sống, thiết tha ân tình
CON đang tăm tối luyện hình
CẦU xin Chúa cả dủ tình đoái thương.
 
                               Jos. Nhật Quang
                                       (TGP, Sài Gòn)
 
114.864864865135.135135135250