13/04/2019 -

Thơ

45
THƠ - Vì yêu
VÌ YÊU

Đường lên núi Sọ gồ ghề
Vai mang Thập giá nặng nề Chúa ơi!
Cal-vê chiều tím buông rơi
Giê-su gục ngã, tả tơi thân tàn

Đồi cao lộng gió ngút ngàn
Vươn cây Thập giá thấm tràn máu vương
Đất trời u uất thê lương
Ôi! Con Chúa chịu đau thương, nhục hình

Vì yêu, Chúa hiến thân mình
Nên nguồn cứu chuộc chúng sinh muôn đời
Giê-su tình Chúa cao vời!
Chết cho nhân thế rạng ngời phúc vinh.

                                     Jos Nhật Quang
 
114.864864865135.135135135250