10/08/2020 -

Thơ

148
Tình Chúa - tình con
 
Tạ ơn Chúa đã thương chọn gọi
Cho con theo Ngài giữa thế gian
Con chẳng xinh đẹp, chẳng giỏi giang
Chẳng hiểu vì sao Ngài đoái đến

Con có gì đâu ngoài tình mến
Mà Chúa vẫn yêu đến vô cùng
Khởi lửa lòng tim rộn nhịp rung
Dẫu trí tim còn chưa hiểu thấu
 
Ôi Giêsu! lòng con yêu dấu
Đáp tình Ngài con mãi bước theo
Giữa thời hương sắc hò reo
Nơi cung thánh cất cao lời đoan hứa
 
Nguyện theo Ngài nhịp chân muôn thuở
Sống trọn đời khiết tịnh dâng trao
Đức khó nghèo – gia nghiệp dồi dào
Và vâng phục ý Ngài cho trọn

 
Dẫu đường đời gai chông rào đón
Con có Ngài cùng bước phiêu lưu
Nắm tay con nâng đỡ dắt dìu
Tình yêu Ngài ôm con trọn kiếp.
 
Theresa Biển
114.864864865135.135135135250