22/02/2023 -

Thơ

254
Xin dạy con
XIN DẠY CON
 
Xin dạy con đừng ngoảnh lại
Ngày hôm qua mãi trôi rồi
Tiếc nuối thêm làm chi mãi
Chỉ thêm nặng lòng mà thôi.

Xin dạy con đừng ngoảnh lại
Giữa những níu kéo dông dài
Cho con an tâm tiến bước
Giữ tình con trọn với Ngài.

 
Xin dạy con đừng ngoảnh lại
Tính toán làm chi người hỡi
Đời người phải đâu mãi mãi
Yêu thương khỏa lấp giận hờn.

Xin dạy con đừng ngoảnh lại
Giữa biển đời lắm chênh vênh
Dạy con khiêm nhu đón nhận
Dạy con làm lại từ đầu.

 
Xin dạy con điều chưa tỏ
Mở mắt con biết nhìn thấy
Cho tim con biết run rẩy
Thấy Người nhịp bước bên con.

Nguyễn Hà – Thỉnh Sinh
114.864864865135.135135135250