06/09/2018 -

Thư viện audio

202
0906- Cn với Chân phước Mi-ca-en và Giu-li-a

Chiến tranh bao giờ cũng để lại những đau thương tang tóc… Những ngày này, đất nước chúng ta đang kỉ niệm ngày chấm dứt chiến tranh, Việt Nam không còn đổ máu và chết chóc. Nhưng, không phải như thế là hết, không phải không có chiến tranh xâm lược là có an bình. Ở đâu đó trên thế giới, nạn khủng bố và chiến tranh vẫn xảy ra liên miên. Ở đâu đó trên đất nước Việt Nam này, vẫn có những xung đột tự nội tại từ phía lãnh đạo với tầng lớp dân thường…
114.864864865135.135135135250