08/09/2018 -

Thư viện audio

245
0908-Cn với Chân phước A-lanh Rốc

Ngày sinh nhật trên trời của chân phước A-lanh Rốc cũng chính là ngày sinh nhật của Đức Trinh Nữ Ma-ri-a Mẹ chúng ta. Có lẽ đây là phần thưởng mà Mẹ Ma-ri-a và Con Yêu của Mẹ trao tặng cho chân phước A-lanh Rốc, người hết lòng yêu mến Mẹ, say mến chiêm ngắm và loan truyền màu nhiệm tình yêu Thiên Chúa qua chuỗi kinh Mân Côi.
114.864864865135.135135135250