20/09/2018 -

Thư viện audio

218
0920-Cn với Chân phước Phan-xi-cô Pô-xa-đát

Mái ấm gia đình với sự yêu thương của mẹ cha vốn là miền đất tốt để ươm mầm cho hạt giống nhân đức của mỗi người con. Tuy nhiên, khi hôn nhân của cha mẹ kết thúc vì sự chia lìa bởi cái chết, vì sự chia xa bởi những bất hòa - khó khăn - hiểu lầm, rồi cha hoặc mẹ “bước thêm bước nữa”, thì các cuộc hôn nhân ấy sẽ không ngừng tác động và tạo nên giông bão phá vỡ sự bình yên ban đầu ảnh hưởng rất nhiều đến gia đình và con cái.
114.864864865135.135135135250