24/09/2018 -

Thư viện audio

216

Chân phước Đan-ma-xi-ô Mô-nê-ri là người xứ Ca-ta-lan, Tây Ban Nha, sống vào thế kỉ XIV. Ngài sinh trưởng tại vùng Giê-rôn. Sau khi theo học ở Môn-pơ-li-ê, ngài xin trở về quê hương và xin tu trong dòng Đa Minh. Năm 23 tuổi ngài lãnh tu phục. Ngài học triết trong hai năm, rồi tiếp tục miệt mài nghiên cứu thần học, và trở thành linh mục của Dòng. Vào thời bấy giờ, người ta thường ví Đan-ma-xi-ô như ngôi sao của tu viện Ri-dơ-côn bởi đời sống thánh thiện của người. Điểm nổi bật trong cuộc đời của Đan-ma-xi-ô chính là sự nhiệm nhặt trong đời sống và sự kiết hiệp đối thoại thiêng liêng với Chúa.
114.864864865135.135135135250