10/03/2022 -

Thư viện audio

2431
Lạy ông thánh Giuse là cha nuôi

Lạy thánh Giuse là Cha nuôi Đức Chúa Giê-su Ki-tô, cùng là bạn rất thanh sạch của Đức Mẹ Maria, xin Người cầu nguyện cho chúng con và cho các anh chị em đang sắp lìa thế trong ngày hôm nay, trong đêm hôm nay hoặc trong giây phút này
114.864864865135.135135135250