27/09/2018 -

Thư viện hình ảnh

477
An táng nữ tu Têrêsa Avila Đoàn Thị Kính
98 năm làm con Chúa, và 60 năm khấn dòng, một quãng thời gian cũng đủ diễn tả lòng khao khát và trung thành với đời dâng hiến mà Nữ tu Têrêsa Avila đã đoan hứa. Hôm nay chúng ta chia sẻ niềm Hạnh Phúc với Nữ tu Têrêsa Avila vì Nữ tu đã hoàn tất hy lễ Hiến Dâng. Tuy nhiên, ai trong chúng ta cũng biết rằng, với thân phận con người mỏng manh yếu đuối, không thể tránh khỏi những thiếu sót với Thiên Chúa, với Tha nhân và với chính mình. Và có lẽ, Nữ tu Têrêsa Avila cũng rất mong ước được cùng với cộng đoàn Phụng vụ thể hiện niềm tin vào Đấng giàu Tình Yêu thương và lòng thương xót. Vì vậy một lần nữa chúng ta cùng với Nữ tu sốt sắng chung lời Tạ Ơn Thiên Chúa, phó thác Nữ tu cho tình thương và lòng lân tuất của Người. Xin vì công nghiệp của Đức Giêsu Kitô chịu chết và sống lại, cậy nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời, Thánh Phụ Đa Minh, Thánh Nữ Rosa Lima và các thánh, xin Thiên Chúa tha thứ mọi lỗi lầm và sớm đưa Nữ tu Têrêsa về hưởng tôn nhan Chúa.
114.864864865135.135135135250