01/10/2021 -

Thư viện hình ảnh

1112
Hình ảnh các nghi thức và Lễ An táng chị Maria Nguyễn Thị Khuyên

Thánh lễ An táng nữ tu Maria Nguyễn Thị Khuyên do Cha Tôma Aquino Nguyễn Trường Tam - Giám tỉnh Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam chủ tế, tại nguyện đường Trung ương Dòng lúc 7h30 thứ 5, ngày 30/9/2021. Xin tiếp tục cầu nguyện cho chị Maria. Xin lòng thương xót của Chúa đón nhận linh hồn chị để chị được hạnh phúc ở bên Ngài mãi mãi.
 
114.864864865135.135135135250