17/08/2022 -

Thư viện hình ảnh

1078
Hình ảnh nghi thức gia nhập Tạp viện và Tiền tập viện - 2022

Chiều ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời (15/08/2022) tại nguyện đường Trung ương của Hội dòng Đa Minh Rosa Lima đã diễn ra nghi thức gia nhập Tập viện và Tiền tập viện cho 19 em, bao gồm 9 em Tiền tập gia nhập Tập viện và 10 em Thỉnh sinh gia nhập Tiền tập viện. Tạ ơn Chúa về những mầm non ơn gọi Chúa đã thương ban cho Hội Dòng.
 
114.864864865135.135135135250