06/06/2023 -

Thư viện hình ảnh

1086
Hình ảnh thánh lễ mừng NĂM THÁNH tại Tv Mẹ Lên Trời - Lạc Lâm

Ngày 04/06/2023 Tu viện mẹ lên trời Lạc Lâm vui mừng cử hành thánh lễ tạ ơn mừng Năm Thánh Dòng nhân dịp mừng 50 năm thành lập, và nghi thức tuyên khấn lại của quý chị em Học viện. Thánh lễ tạ ơn do Cha Quản Hạt hạt Đơn Đương chủ tế, cùng đông đảo quý Cha, quý Tu sĩ, quý thân nhân, ân nhân, quý ông bà cố và chị em trong Hội dòng về hiệp thông trong lời tạ ơn và chia sẻ niềm vui với Tu viện. 
 

 
114.864864865135.135135135250