04/05/2017 -

Tin Giáo hội Việt Nam

336
Tin mừng cho Giáo hội Việt Nam

TIN MỪNG CHO GIÁO HỘI VIỆT NAM

Uỷ Ban Hồng Y và Giám Mục thuộc Bộ Tuyên Thánh tại Vatican đã vừa biểu quyết đồng loạt chấp nhận Án Tuyên Thánh của Tôi Tớ Chúa Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận, chứng nhân anh hùng của đức tin và niềm hy vọng trong thời đại chúng ta, mở đường cho việc Đức Thánh Cha Phanxicô công bố Sắc Chỉ nâng Đức Cố Hồng Y lên bậc Đáng Kính. Với bước ngoặt quan trọng này, Tân Đấng Đáng Kính sẽ tiến gần hơn đến bậc Chân Phước và cuối cùng là được tuyên phong Hiển Thánh.

Đấng Đáng Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận Sinh ngày 17.04.1928, tạ thế ngày 16.09.2002 sau khi phục vụ tại Giáo Triều Roma trong cương vị Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Công Lý và Hoà Bình. Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI (Biển Đức) đã cho phép Hội Đồng của ngài khởi lập Hồ Sơ Tuyên Thánh ngày 16.09.2007 và sau khi chuẩn nhận việc thu thập thông tin, chứng từ, tài liệu cần thiết, Giáo Phận Roma đã chính thức mở Án Tuyên Thánh ngày 22.10.2010. Uỷ Ban Hồng Y và Giám Mục thuộc Bộ Tuyên Thánh đã biểu quyết đồng loạt chấp thuận Án Tuyên Thánh theo thỉnh cầu của Cáo Thỉnh Viên và Báo Cáo Viên của Án Tuyên Thánh ngày 02.05.2017.

Đức Hồng Y Francesco Coccopalmerio, đương kim Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Văn Bản Luật kiêm Thành Viên của Bộ Tuyên Thánh, bạn chí cốt và ủng hộ viên cho Án Tuyên Thánh của Đấng Đáng Kính Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho Ngài sớm được tuyên phong hiển thánh.

---------------------------------
Tin từ ĐÔ GB Phạm Mạnh Cương (FB Cuong M. Pham)


Nguồn: https://www.facebook.com/gpxuanloc.org/?hc_ref=NEWSFEED

114.864864865135.135135135250