08/04/2017 -

Tin Giáo hội Việt Nam

163
Video - Trực tuyến Đại hội Giới trẻ Mùa Chay 2017

Đại Hội Giới Trẻ Mùa Chay 2017

Tại Trung Tâm Mục vụ Tổng giáo phận Saigon, 6 bis Tôn Đức Thắng, Q1

Vào thứ Bảy ngày 08 tháng 04 năm 2017, với chủ đề:

SỐNG XANH

“Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những điều trọng đại” ( Lc 1,49)

(Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 32)

Chương trình:

- 13g00-13g30: Đón tiếp

- 13g30-15g30: Workshops với các đề tài theo hướng dẫn của UBMVGĐ

I. XANH MÀU TÌNH YÊU

-15h45: Hát với nhau

                Khai mạc

II. THÁNH HOÁ TÌNH YÊU

- 16g45: Nghi thức rước lá- Thánh lễ ( Áo đỏ)

III. NIỂM VUI TÌNH YÊU

- 19g30: Hoa Hồng hay Bụi Gai?

IV. SỐNG XANH – TOẢ SÁNG TÌNH YÊU

- 21g00: Dấn thân cho tình yêu lên ngôi.

 

Đặc trách Mục Vụ Giới Trẻ

       Lm. Gioan Lê Quang Việt


114.864864865135.135135135250