TỪ CỔ TRONG SÁCH KINH
Sr.Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy
(Xin bấm vào các tựa kinh có màu đỏ)

Lời giới thiệu

KINH ĐỌC THƯỜNG NGÀY

Kinh cầu cùng Thiên Thần Bản Mệnh.
Kinh nguyện cầu thánh Giuse
Kinh khấn thánh Giuse bảo trợ những vụ khó khăn
Lạy ông thánh Giuse là cha nuôi
Các Lời Nguyện vắn tắt
Kinh Dâng Ngày
Kinh Dâng Đêm
Kinh Xin Ân Xá
Kinh Xin Lòng Mến
Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng
 

KINH ĐỌC CHÚA NHẬT và LỄ TRỌNG

CÁC KINH CẦU

Kinh Cầu Tên Rất Thánh Đức Chúa Giêsu
Những lời nguyện tắt Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
Kinh dâng mình cho Trái Tim Chúa của thánh nữ Magarita
Kinh dâng Mình mỗi ngày của chị thánh Têrêsa
Kinh dâng mình cho Thánh Tâm Chúa Giêsu  của Đức Piô XI
Kinh dâng loài người cho Trái Tim Chúa Giêsu
Kinh xin cho giống Trái Tim Chúa
Kinh Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu
Kinh dâng mình cho Trái Tim Chúa Giêsu
Kinh Cầu Trái Tim Rất Thánh Đức Bà
Kinh Cầu các Thánh

Ngắm Bảy sự thương khó Đức Mẹ
Kinh Ngắm Đàng Thánh Giá
Kinh Cầu cho các linh hồn

 
CÁC MẦU NHIỆM KINH MÂN CÔI

Kinh Mân côi – bằng Thi Ca
 

KINH ĐỌC TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT

Kinh cầu cùng Thiên Chúa Ba Ngôi
Kinh Chúa Giêsu - vua vũ trụ
Kinh Kính Thánh Giá
Kinh thờ lạy Mình và Máu Cực Thánh Chúa Giêsu
Kinh thờ lạy Chúa Giêsu ngự trong Phép Mình Thánh
Kinh xin ơn chịu lễ hàng ngày
Kinh Lạy Thánh Gia
Kinh Thánh Gia
Kinh dâng gia đình
Kinh Đức Maria nữ vương
Kinh dâng mình cho Đức Mẹ
Kinh đền tạ Trái tim Mẹ
Kinh dâng gia đình cho Trái tim Mẹ
Kinh dâng mọi người Việt Nam cho Đức Mẹ
Kinh nhờ Mẹ đền tạ Chúa
Kinh xin ơn chết lành
Kinh cầu cho những người hấp hối chết lành
Kinh lạy Chúa, Chúa định cho con
Kinh xin Đức Mẹ ban ơn chết lành
Kinh cầu xin cho được chết lành
Kinh lạy Rất Thánh Đức Bà - Mẹ Đức Chúa Trời
Kinh dâng nhà và dâng mình
Kinh xin bình yên
Kinh cầu xin hòa bình
Kinh nguyện giỗ