25/05/2021 -

TỪ CỔ trong SÁCH KINH

813
Từ Cổ trong Kinh Cầu Ông Thánh Giuse

Xin Chúa thương xót chúng con.
(Thưa: lặp lại)
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
(Thưa: lặp lại)
Xin Chúa thương xót chúng con.
 (Thưa: lặp lại)
Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Thưa : Chúa Kitô nhận lời chúng con.
Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương Xót Chúng Con (câu nào cũng thưa như vậy)
Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.
Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.
Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.

Rất Thánh Đức Bà Maria
Thưa: Cầu cho chúng con (câu nào cũng thưa như vậy)
Thánh Giuse.
Thánh Giuse là dòng dõi sang trọng vua Đavit.
Thánh Giuse là Đấng sáng láng trên hết các Thánh Tổ Tông.

 Thánh Giuse là bạn Đức Mẹ Chúa Trời.
Thánh Giuse là Đấng Đồng Trinh gìn giữ Đức Nữ Đồng Trinh.

Thánh Giuse là Cha nuôi Con Đức Chúa Trời.
Thánh Giuse hằng lo lắng che chở cho Đức Chúa Giêsu
liên.
Thánh Giuse làm đầu Thánh Gia.
Thánh Giuse trọn tốt trọn lành.
Thánh Giuse
cực thanh cực tịnh.
Thánh Giuse cực khôn cực ngoan.
Thánh Giuse là Đấng kiên tâm mạnh mẽ mọi đàng.
Thánh Giuse hay vâng lời chịu lụy cho trọn.
Thánh Giuse là Đấng ngay chính
tận trung.
Thánh Giuse là gương nhân đức nhịn nhục.
Thánh Giuse yêu chuộng nhân đức khó khăn.
Thánh Giuse là gương tốt lành cho các kẻ làm thợ phải soi.

Thánh Giuse là mẫu mực sáng láng về cách ăn nết ở trong nhà.
Thánh Giuse gìn giữ các kẻ
đồng trinh.
Thánh Giuse là như cột trụ cho mọi nhà được vững.
Thánh Giuse yên ủi kẻ gian nan khốn khó.
Thánh Giuse làm cho kẻ bệnh tật được cậy trông.
Thánh Giuse là
quan thầy phù hộ kẻ mong sinh thì.
Thánh Giuse các ma quỉ kinh khiếp.
Thánh Giuse là Đấng bảo hộ
cả và Hội Thánh.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Thưa : Chúa tha tội chúng con.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa : Chúa nhậm lời chúng con.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa : Chúa thương xót chúng con. 
Chúa đã đặt Ông Thánh Giuse làm chủ nhà Chúa.
Cùng cai quản gia nghiệp Chúa.

Lời Nguyện

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Giêsu bởi lòng thương vô cùng đã chọn lấy Ông Thánh Giuse làm bạn cùng Rất Thánh Đức Mẹ Chúa. Chúng con kính chuộng Ông Thánh Giuse là quan thầy phù hộ cho chúng con ở dưới đất, thì xin Chúa ban cho chúng con được đáng ăn mày quyền thế Người cầu bầu cho chúng con ở trên Trời. AMEN.
 
- “Ông Thánh Giuse hằng lo lắng che chở cho Đức Chúa Giêsu liên”: Từ “liên” trong Từ điển Việt-Bồ-La nghĩa là liên tục, không ngừng; “học liên” nghĩa là “học luôn luôn.” Câu này nghĩa là Thánh Giuse là người che chở Chúa Giêsu luôn luôn.

- Các cụm từ “cực thanh cực tịnh, cực khôn cực ngoanđã giải thích trong Kinh Cầu Đức Bà.

- “Ông Thánh Giuse là Đấng ngay chính tận trung”: Từ ghép “tận trung” là hai từ gốc Hán, nghĩa là “trung tín đến cùng.” “Đại Nam Quấc Âm Tự Vị” của Huình Tịnh Của giải thích mục từ này có nghĩa là “hết lòng trung nghĩa.”

- “Ông Thánh Giuse gìn giữ các kẻ đồng trinh.” Trong Từ điển Việt-Bồ-Lađồng trinh” nghĩa là “thanh khiết.” Câu Kinh này nghĩa chung là “Thánh Giuse gìn giữ những ai sống đời sống thanh khiết.”

- “Ông Thánh Giuse là quan thầy phù hộ kẻ mong sinh thì.” Từ “sinh thì” đã được giải thích trong Kinh Cầu Trái Tim Chúa Giêsu, nghĩa là “chết, qua đời.” Từ “quan thầyđược Từ điển Việt-Bồ-La giải thích là “vị quan của tôi, là người điều khiển, dẫn dắt tôi, là người mà tôi tùy thuộc.” Chúng ta rất quen với từ “Thánh quan thầy”, nghĩa của nó giống như từ “quan thầy” trong câu Kinh này đây, vị thánh ấy điều khiển, dẫn dắt và phù hộ tôi; tuy nhiên, vế thứ hai của từ này nói thêm “tôi phải tùy thuộc” nghĩa là phải theo sự hướng dẫn của Ngài.
114.864864865135.135135135250