07/07/2020 -

Video

74
Người trẻ cần biết cách chọn thần tượng 
Mất cha từ thuở ấu thơ
Antôn còn mẹ nương nhờ thay cha.
Yêu nghề cao cả y khoa
Tấm lòng bác ái bao la tận tình.
Làm linh mục sống quên mình
Giảng viên Giáo lý giúp linh hồn người.
Lập hai Tu hội cho đời,
Canh tân giáo sĩ giúp người giáo dân.
Sống vui phục vụ dấn thân
Theo đường linh đạo trọn phần Phaolô,
Chọn theo sát Chúa Kitô
Nên người nhiệt huyết tông đồ nước Cha.

 
114.864864865135.135135135250