08/03/2023 -

Ai tín

490
Xin cầu nguyện cho bà Cố Anna - Thân Mẫu chị Anna Lương Thị Ngọc Duyên mới được Chúa gọi về
114.864864865135.135135135250