31/01/2023 -

Ai tín

487
Xin cầu nguyện cho bà Cố Maria- Thân Mẫu chị Bề trên Nguyễn Thị Uyên Thao mới được Chúa gọi về
114.864864865135.135135135250