15/06/2016 -

Ai tín

1930
Xin cầu nguyện cho nữ tu CATARINA NGUYỄN THỊ NHƯỜNG mới qua đời
Kính thưa Đức Tổng,

                 Quý Cha Quản hạt, Quý Cha, Quý Bề trên, Quý Tu sĩ nam nữ,

 

Trong tình hiệp thông, chúng con kính báo:

Nữ tu CATARINA NGUYỄN THỊ NHƯỜNG
Sinh ngày 08.12.1930 tại Phương Quan, Hải Dương, 
thuộc Hội Dòng Đa Minh Rosa Lima,

 

đã được Chúa gọi về lúc 19g30, ngày 14 tháng 06 năm 2016, tại Tu viện Mẹ Lên Trời, Giáo xứ Lạc Lâm - Đơn Dương. Hưởng thọ 86 tuổi, 58 năm khấn Dòng.

       

Lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 5g00 thứ Sáu, ngày 17 tháng 06 năm 2016, tại Thánh Đường Giáo Xứ Lạc Lâm, Giáo Phận Đà Lạt.

Xin cùng hiệp thông với Hội Dòng và Tang quyến trong lời cầu nguyện cho Nữ tu Catarina sớm được về hưởng nhan thánh Chúa. 

Ban Truyền Thông của Hội Dòng kính báo.

114.864864865135.135135135250