18/02/2021 -

Ai tín

1212
Xin cầu nguyện cho NỮ TU MARIA NGUYỄN THỊ PHÚC
Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh,
Hội dòng Đa Minh Rosa Lima chúng con xin kính báo:
NỮ TU MARIA NGUYỄN THỊ PHÚC
 
Sinh ngày 11 tháng 11 năm 1935 tại Thanh Niệm – Hải Dương
đã được Chúa gọi về lúc 06g45, thứ Năm ngày 18/02/2021 (mồng 07 Tết Âm lịnh)
tại Tu viện Mẹ Lên Trời – Đơn Dương – Lâm Đồng.
khấn Dòng 61 năm.
Nghi thức tẩn liệm lúc 19g30 ngày 18/02/2021
tại Tv Mẹ Lên Trời – giáo xứ Lạc Lâm – Đơn Dương – Lâm Đồng.
Thánh Lễ an táng lúc 05g00 Thứ Bảy ngày 20 tháng 02 năm 2021
Tại Nhà thờ Giáo xứ Lạc Lâm, Giáo hạt Đơn Dương
Sau đó linh cữu sẽ được an táng tại Đất Thánh của Hội dòng thuộc Giáo xứ Lạc Lâm.
Kính xin quý Đức Cha, quý Đức Ông, quý Bề trên, quý Cha, quý Tu sĩ Nam Nữ và quý Thân Hữu đến hiệp dâng Thánh lễ và cầu nguyện cho Nữ tu Maria được hưởng hạnh phúc trong Nước Chúa.
Chúng con xin chân thành cảm tạ
Kính báo
114.864864865135.135135135250