17/09/2022 -

Các cộng đoàn

273
Lời ếch dâng kinh

Lạy Thiên Chúa là tình yêu!

Chúng con xin cảm tạ Chúa:

 
Chúng con xin cảm tạ Chúa về hồng ân năm thánh Chúa ban cho Dòng.
Chúng con xin cảm tạ Chúa về hành trình hình thành và phát triển của Hội Dòng.
Chúng con xin cảm tạ Chúa về những ơn gọi thánh hiến thánh thiện đã gìn giữ và xây dựng Hội Dòng.
Chúng con xin cảm tạ Chúa về những sự kiện đã xảy ra trong lịch sử của Dòng, để chúng con cảm nhận được tình thương mà Chúa dành cho chúng con.

Chúng con xin cảm tạ Chúa.

Lạy Thiên Chúa là Đấng giàu Lòng Xót Thương!

Chúng con xin lỗi Chúa:

 
Chúng con xin lỗi Chúa về những giới hạn trong lịch sử của chúng con.
Chúng con xin lỗi Chúa về những thiếu sót trong bổn phận, trách nhiệm của chúng con.
Chúng con xin lỗi Chúa vì những lời nói, việc làm đã nêu gương mù của chúng con.
Chúng con xin lỗi Chúa vì chưa làm sáng danh Chúa mà chỉ lo tìm bản thân.

Chúng con chân thành xin lỗi Chúa.
 
 
Lạy Thiên Chúa là Đấng cứu độ!
 
Xin ban cho hết thảy các thành viên trong Hội Dòng đã qua đời được hợp hoan cùng các thánh chung hưởng Nước Trời.
Xin ban thêm các ơn lành để chúng con làm vinh danh Chúa qua một đời sống thánh hiến thánh thiện.
Xin ban cho chúng con những vị lãnh đạo tận tâm tận lực theo gương Chúa chăm sóc đoàn chiên.
Xin ban cho chúng con nhiều ơn gọi tốt lành hầu làm vinh danh Chúa qua linh đạo của Dòng.
Xin ban cho chúng con một lòng một ý hướng về Chúa để nâng đỡ nhau, khích lệ nhau vững bước theo Chúa đến cùng. Xin giúp chúng con biết phát huy những di sản không bao giờ bị mai một là sự hiền lành thánh thiện của các bậc tiền nhân.
Lạy Thiên Chúa Chí Thánh Chí Tôn!

 
Xin tôn vinh Chúa đến muôn đời. Amen
DOMINI - T
114.864864865135.135135135250