17/10/2021 -

Các cộng đoàn

144
Nữ tu Đa Minh Việt Nam ngày nay
 
Đây là đề tài mà Liên hiệp Nữ Đa Minh thế giới chia sẻ với tất cả chị em Đa Minh ở Việt Nam qua Zoom vào ngày 09 tháng 10 vừa qua. Sơ Margaret Mayce đã có  ấn tượng rất đẹp về hình ảnh chị em Đa Minh đang cứu trợ bà con trong nạn dịch Covid ở Việt Nam. Để giúp chị em sống tinh thần của Cha Thánh Đa Minh ngang qua những dấu chỉ của thời đại, Sơ Margaret nhấn mạnh đến đoàn sủng giảng thuyết của Dòng Đa Minh.
      
Cha Đa Minh đã lập Dòng chị em Đan viện trước khi lập Dòng Anh em Giảng thuyết. Điều đó cho thấy, Cha cũng  đã quan tâm đến người phụ nữ trong hoàn cảnh họ không được xã  hội quan tâm và đề cao. Cha là người tự do liên đới, trò chuyện với chị em và sẵn sàng để cho mình bị quấy rầy bởi nhu cầu của anh chị em, nhất là những người nghèo khổ. Cha Thánh đọc ra dấu chỉ của thời đại và sẵn sàng đáp trả bằng chính gương sống và giảng thuyết của mình. Lúc  này, Cha cũng đang đặt câu hỏi cho mỗi chị em chúng ta. Những dấu chỉ trong thời đại chúng ta là gì? Những nhu cầu gì cần  thiết  trong lịch sử ở Việt Nam lúc này? Mỗi người chúng ta đang cố gắng đáp trả  như thế nào? Những câu hỏi này nhằm giúp chị em suy nghĩ xem mình sẽ noi gương Cha Thánh Đa Minh như thế nào qua viêc đọc và đáp trả lại những dấu chỉ của thời đại ngày nay trong bối cảnh ở Việt Nam.
Sơ Margaret cũng cho biết chúng ta thuộc một đại gia đình Đa Minh. Trong đó có rất nhiều nhánh khác nhau, như thầy giảng, nữ tu đan sĩ, người trẻ, linh mục, và giáo dân chiếm phần đông nhất ở Việt Nam. Ngoài ra số nữ tu hoạt động là 19,407 thuộc 147 Hội dòng tự trị và thuộc 109 quốc gia.

Ngoài ra sơ cũng chia sẻ về thánh Catarina. Noi gương thánh Đa Minh, thánh Catarina Siena cũng đọc ra những dấu chỉ trong thời đại của mình, và ngài đã đáp trả lại qua việc kêu gọi cải tổ giáo triều. Ngài còn là người phục vụ người nghèo, bệnh nhân và tù nhân. Đặc biệt, ngài là một nhà giảng thuyết có uy quyền trong cả lời nói và việc làm. Ngài trở nên mẫu gương cho chúng ta noi theo.
          
Hình ảnh cha thánh Đa Minh vá thánh Catarina Siena luôn tiến bước về phía trước, giúp cho mỗi chị em chúng ta luôn tiến bước về phía trước để thực thi công lý và hòa bình qua đời sống phục vụ và sứ vụ giảng thuyết của chúng ta.

Buổi học hỏi này nhằm tạo tình hiệp thông và tình liên đới tới tất cả chị em Đa Minh Việt Nam với chị em Đa Minh trên thế giới, cùng nhau noi theo gương cha thánh Đa Minh hăng say loan báo Tin Mừng vì phần rỗi các linh hồn.
                                                                               
Cộng đoàn ALC Philippines
114.864864865135.135135135250