08/06/2023 -

Các Thánh Dòng

992
Ngày 08/6 Chân phước Đi-a-na và Xê-xi-li-a

Ngày 08/6

Chân phước Đi-a-na và Xê-xi-li-a

B. Diana Andaló (+1236)

B. Caecilia Monialis (+1290)

Những người nữ Đa Minh đầu tiên

 

 

Ngày 25/5/2015, trên trang mạng la-croix.com, tác giả Gauthier Vailant đã tổng lược quan điểm của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô về vai trò và sứ mạng của người nữ trong Giáo Hội với các đặc điểm sau: - Phụ nữ là những người đã khám phá ngôi mộ trống của Chúa Ki-tô buổi sáng sớm Phục Sinh, họ là những người trao truyền đức tin ngay từ thời sơ khai của Giáo Hội[1] cho đến hôm nay. - Họ là tạo vật đẹp nhất mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên. Sự hiện diện của họ làm tăng thêm vẻ đẹp cho gia đình, cho xã hội và cho Giáo Hội[2]. - Phải để cho họ có chỗ đứng trong Giáo Hội, vì “với sự thông minh và tài năng khéo léo của phụ nữ, các nữ thần học gia có thể đưa ra những khía cạnh chưa dò tìm được của mầu nhiệm Chúa Ki-tô”[3]. - Họ cộng tác với người nam theo “một cách có thể thực sự đáp ứng được cho sự sung mãn của con người”; bởi chưng, “sự hiện diện của phụ nữ phải mang tính cách huyết mạch và rốt ráo trong các cộng đoàn để chúng ta có thể thấy có nhiều phụ nữ dấn thân đảm nhận trách nhiệm trong các công việc mục vụ”[4]... - Phụ nữ truyền trao cho chúng ta khả năng hiểu thế giới với con mắt của sự khác biệt, nghe và thấy sự việc với quả tim sáng tạo hơn, kiên nhẫn hơn và dịu dàng hơn”.[5]

Quan điểm của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, đó cũng chính là quan điểm của Giáo Hội trong suốt bề dày lịch sử, là sự chân nhận của gia đình Đa Minh thế giới suốt tám thế kỷ qua, là vấn đề mà các thành viên của Dòng Giảng Thuyết thảo luận trong hai năm 2012 và 2013: nhìn về ơn gọi của các nữ đan sĩ và các nữ tu hoạt động trong tinh thần hướng tới dịp kỷ niệm 800 năm thành lập Dòng Giảng Thuyết.

Hai vị chân phước Đi-a-na và Xê-ci-li-a chúng ta cùng chiêm ngắm trong phút cầu nguyện hôm nay, được liệt kê vào lịch sử bề dày 800 năm đó. Họ là những môn đệ tiên khởi của thánh Đa Minh như: Ray-mun-đô, A-nê Mon-tê-pun-chi-a-no, Rê-gi-nan-đô, Ma-nê,  Gio-đa-nô Sa-xô-ni-a, Ma-ga-ri-ta, Gia-xin-tô, Gio-an Đa Minh, Xét-lao,... Họ là những người nữ đầu tiên nhiệt thành cộng tác trên hành trình sứ vụ loan truyền Lời Chúa cách mới mẻ và đầy sáng tạo của thánh Đa Minh trong bối cảnh Giáo Hội và xã hội lúc bấy giờ. Họ là những người tiên phong trong sứ vụ Giảng Thuyết qua cách sống và sự hy sinh phục vụ của mình. Họ là những người đáp lại lời mời gọi của thánh Đa Minh sống đời chiêm niệm để cầu nguyện cho công việc loan giảng Tin Mừng. Cả hai vị chân phước này đều được diễm phúc khấn trong tay thánh Đa Minh. Cả hai đều góp công sức trong việc hình thành đan viện thánh A-nê và trở thành những đan sĩ tiên khởi của Dòng Thuyết Giáo. Cả hai đều sống vào giai đoạn đầu của Dòng, nên chẳng ai còn nhớ ngày tháng năm sinh của họ. Tuy thế, cả hai trong họ là những nhân chứng trung thực có thể mô tả chân dung vị Tổ phụ Thuyết Giáo, người mà đã có nhiều sáng kiến trong ơn thánh, đưa Giáo Hội vượt qua sóng gió nguy nan. Cả hai đã cộng tác vào việc phát triển Dòng trong giai đoạn tiên khởi bằng lời cầu nguyện; bằng những công khó trong sự dấn thân hy sinh; bằng sự mạo hiểm trong ơn thánh để đem lại bộ mặt mới cho Giáo Hội. Cả hai vị chân phước đã đi tiên phong dưới ngọn đuốc Thuyết Giáo của thánh Đa Minh, rao truyền Lời Chúa bằng cách thế mới.

Lạy Chúa, khi mừng hai vị nữ chân phước của Dòng Thuyết Giáo, chúng con nghĩ về vai trò người nữ trong Giáo Hội và trong Dòng chúng con. Chúng con chân thành nguyện cầu cho tất cả những người nữ đang phục vụ trong sứ vụ của Dòng Thuyết Giáo. Chúng con nguyện xin Chúa là nguồn hy vọng khi họ nản lòng, là sự an ủi lúc họ sầu khổ, là nguồn hoan lạc khi họ làm việc, là sức mạnh bảo vệ họ suốt cuộc đời.

Lạy Chúa, xin ban ơn để mọi người biết tôn trọng vai trò phụ nữ của họ; xin cho mọi người biết bày tỏ lòng biết ơn vì sự hiện diện yêu thương dịu hiền của họ, vì sự nhẫn nại và thông hiểu của họ, vì lòng tốt và độ lượng của họ cho sứ vụ loan báo Tin Mừng. Amen
 

[1]Bài phát biểu ngày 03/4/2013 khi vừa được bầu chọn làm Giáo Hoàng, nhắc lại bài giáo lý của Đức Bê-nê-đic-tô XVI về năm Đức tin.

[2]Bài phát biểu cuối tháng 6/2014 trả lời phỏng vấn nhật báo Ý Messaggero.

[3]Bài diễn văn trước Hội đồng Thần học gia quốc tế ngày 05/12/2014.

[4]Bài diễn văn dịp Hội đồng Giáo Hoàng về văn hóa ngày 7/02/2015.

[5]Ngày 8/3/2015, ngày Quốc tế Phụ Nữ trong buổi đọc kinh Truyền Tin.


 

114.864864865135.135135135250