13/01/2023 -

Các Thánh Dòng

1051
Ngày 13/01 Thánh Đa Minh Khảm, Giuse Tả, Luca Thìn

Ngày 13/01

Thánh Đa Minh Phạm Trọng Khảm

(1780-1859)

Thánh Giuse Phạm Trọng Tả

(1800-1859)

Thánh Luca Phạm Trọng Thìn

(1820-1859)

Gia tộc có ba vị anh hùng tử đạo trong một ngày[1]

 

Ngày 19/10/2008 song thân của thánh nữ Thérèse Hài Đồng Giêsu được phong chân phước. Hình ảnh một gia đình thánh giữa một thế giới mà nền tảng đời sống gia đình đang bị băng hoại khiến mỗi người trong chúng ta không khỏi suy nghĩ.

 

Trong phút cầu nguyện này chúng ta dâng lên Chúa những tâm tình cảm mến tri ân và ngập tràn vui mừng tự hào; vì từ trong lòng đất Việt, chúng ta có một mẫu gương gia tộc rất đạo hạnh; trong gia tộc ấy ba người Tử Đạo trong cùng một ngày, ba người được phong Chân Phước trong cùng một ngày, ba người được phong Hiển Thánh cũng trong cùng một ngày. Các vị thánh ấy là: Đa Minh Phạm Trọng Khảm; Giuse Phạm Trọng Tả và  Luca Phạm Trọng Thìn.

 

Ba vị thánh này sống dưới chế độ phong kiến. Đặc điểm chung của chế độ phong kiến là sự phân chia giai cấp, giai cấp thống trị ra sức bóc lột dân nghèo. Gia tộc cụ Đa Minh Phạm Trọng Khảm giàu có nổi bật trong làng Quần Cống, Nam Ðịnh; Cụ Khảm được triều đình cho làm Chánh Án; con trai cụ Khảm là Luca Phạm Viết Thìn (còn gọi là Luca Phạm Trọng Thìn) giữ chức Cai Tổng; người em con của chú là Đa Minh Phạm Trọng Tả cũng là cựu Cai Tổng. Tuy họ thuộc giai cấp trên, giữ những chức vụ quan trọng dưới chế độ phong kiến, nhưng cả ba thành viên trong gia tộc này đều hết lòng bác ái yêu thương dân làng nghèo khổ.

 

Ba vị thánh này đều là Hội Viên Dòng Ba Đa Minh, là những người phục vụ đắc lực trong Giáo xứ. Mọi người đều công nhận ba vị là người đạo đức, giàu lòng bác ái và nhiệt tình trong những trách vụ chung. Nơi Giáo xứ các vị cộng tác đắc lực với cha xứ trong việc điều hành tổ chức. Nơi xóm làng, các cụ là những người đức độ, quan tâm đến nhu cầu của mọi người, sẵn sàng chia sẻ của cải cho người nghèo khó, và khích lệ mọi người can đảm trước những cuộc bách hại. Gia phả con cháu cụ Án Khảm ghi lại rằng: "Gia nhân phải kiếm người nghèo khó vào ăn chung thì cụ mới ăn cơm..."

 

Năm 1858 khởi đầu cho giai đoạn bách hại đạo gay gắt nhất trong lịch sử Giáo Hội Việt Nam. Đức cha Sampedro Xuyên và ba người khác phải ẩn trốn tại gia tộc của cụ Án Khảm, Cai Tả và Cai Thìn. Ngày nọ, quan quân ùa vào làng, họ bắt toàn thể dân làng tập trung lại. Họ cho đặt một Thánh Giá ngay giữa sân, rồi bắt mọi người lần lượt bước qua. Nhưng quan đã thất bại, dù lính có đi tới đi lui đe dọa, toàn thể dân làng không một ai bước qua Thánh Giá. Quan cho lệnh bắt trói cụ Án Khảm, Cai Tả và Cai Thìn là những giới chức lãnh đạo và một số người khác. Tuy nhiên, tất cả những tù nhân của làng Quần Cống hẹn thề với nhau quyết tâm trung thành với đức tin, dù phải hy sinh mạng sống. Sau bốn tháng rưỡi bị giam, một hôm quan báo cho biết là cả ba vị Án Khảm, Cai Tả và Cai Thìn đều bị kết án xử giảo.

 

Sống trong chế độ phong kiến, giữa lúc giai cấp thống trị ra sức bóc lột dân nghèo, giữa lúc vua ra lệnh bắt đạo gắt gao; Các cụ Án Khảm, Cai Thìn và Cai Tả như những nhân chứng sống động. Đối với các ngài, không chỉ cái chết mới là bằng chứng tình yêu, nhưng là cả cuộc sống của các ngài. Các ngài sống như Chúa và cuối cùng, các ngài cũng bị bắt, cũng bị hành hạ khổ nhục, và bị giết như Chúa. Các ngài xứng đáng với lời chúc phúc của Chúa: “Phúc cho những ai bị bách hại vì chính đạo vì nước trời là của họ”.

 

Lạy Chúa Giêsu, không phải ai cũng bị hành hạ và chết treo thập giá như Chúa; không phải ai cũng bị buộc bước qua Thánh Giá như ba vị tử đạo anh dũng cha ông của chúng con. Nhưng tất cả chúng con đều được mời gọi hy sinh hằng ngày, tử đạo hằng giờ: trong công sở, chúng con được mời gọi sống chứng tá; nơi gia đình, chúng con được mời gọi hãm dẹp những lời nói xấu, thể hiện những cử chỉ yêu thương. Xin ban cho chúng con sức mạnh của Chúa, để chúng con can đảm làm chứng cho Chúa mọi nơi mọi lúc.

 


[1] Tiểu sử của ba vị thánh này xin xem “Hạnh tích các Thánh Tử Đạo Việt Nam” của Linh mục Gioakim Nguyễn Đức Việt Châu, SSS, 2005, Louisiana. Hoặc xem tại link:

 http://tinmung.net/CACTHANH/118ThanhTDVN/INDEX.htm.

 

114.864864865135.135135135250