17/10/2020 -

Các Thánh Dòng

223
Ngày 19/10 Chân phước A-nê Giê-su Ga-lăng
Ngày 19/10
Chân phước A-nê Giê-su Ga-lăng
B. Agnes a Iesu Galand

(1602-1634)
Ơn gọi cầu nguyện cho các linh mục

 
Trong danh bộ các thánh, chúng ta ghi nhận tên của một số các vị thánh có gắn với tên Chúa Giê-su như: thánh Tê-rê-sa Giê-su, thánh Phi-lip-phê Giê-su, thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su, thánh Ri-ta A-ma-đa Giê-su, thánh Ma-ri-a An-na Giê-su, thánh Can-đi-đa Ma-ri-a Giê-su… Thật đẹp thay khi ta chiêm ngắm chân phước A-nê Giê-su Ga-lăng, một vị chân phước Dòng Ba Đa Minh, vì tên của ngài gắn với tên của Chúa Giê-su.

Tên là người, tên của chân phước A-nê Giê-su Ga-lăng biểu thị toàn bộ con người của ngài và đặc biệt hơn nữa là sứ mạng cao cả mà ngài đón nhận: gắn cuộc đời với Chúa Giê-su trong mọi biến cố, kết hợp với Chúa Giê-su linh mục để cầu nguyện cho các linh mục.

Chuyện kể rằng, năm chị A-nê Giê-su Ga-lăng 29 tuổi,  Ðức Mẹ Ma-ri-a hiện ra và bảo với chị A-nê Ga-lăng rằng: Hãy cầu xin với Hài Nhi Giê-su - Con của Mẹ - cho linh mục tu viện trưởng Pê-giắc. Chị A-nê hoàn toàn không biết đến vị linh mục này nhưng chị vẫn dâng những ý cầu nguyện cùng với mọi đau khổ và hy sinh của mình cho vị ấy. Có lẽ vì thế mà tên của chị gắn với tên Chúa Giê-su, A-nê Ga-lăng thành A-nê Giê-su Ga-lăng. Có lẽ cũng vì thế mà cuộc đời của chị và những ai theo chân chị trong đời sống ơn gọi dâng hiến, từ đây hợp cùng với nhau tạo thành một cộng đoàn chuyên “cầu nguyện cho các linh mục”.

Hơn nữa, Chúa Giê-su là linh mục thượng phẩm, cuộc đời của các linh mục là cuộc đời gắn kết với Chúa Giê-su, cầu nguyện cho các linh mục là gắn kết với Chúa Giê-su để làm cho Chúa Giê-su lớn lên và sống động trong cuộc đời các linh mục, và tất nhiên chúng ta cũng sẽ được hưởng nhờ các ân phúc Chúa ban qua bàn tay các linh mục.

Chân phước A-nê Giê-su Ga-lăng, là một nữ tu Ða Minh thần bí thế kỷ XVII, sinh tại Puy-ăng Vơ-lay ngày 17/11/1602. Từ thuở bé, chị đã có lòng sùng kính Chúa

Giê-su trong Bí tích Thánh Thể và yêu mến Ðức Trinh Nữ Ma-ri-a cách đặc biệt. Càng trưởng thành, chị càng khao khát được dâng mình cho Chúa. Gia đình chị sống gần một tu viện dòng Ða Minh và chị được nhận vào dòng Ba Ða Minh năm 19 tuổi. Hai năm sau, chị rời Puy để đến một đan viện Ða Minh khác ở Lăng-giắc, khi đó chị 21 tuổi. Năm 25 tuổi chị trở thành bề trên của đan viện. Cũng như thánh Ca-ta-ri-na Xi-ê-na, chị A-nê Giê-su Ga-lăng đã đem hết tâm lực hoạt động vì lợi ích Giáo hội trong thời đại của mình. Chị qua đời ở tuổi 32 vào ngày 19/10/1634. Chị đã để lại cho các chị em đan sĩ của mình một ơn gọi đặc biệt là chuyên cần cầu nguyện cho các linh mục.

Ngày 20/11/1994, thánh giáo hoàng Gio-an Phao-lô II đã tôn phong ngài lên hàng chân phước.

Ơn gọi nên một với Chúa Giê-su là ơn gọi của mọi Ki-tô hữu, nhưng chân phước A-nê Giê-su Ga-lăng đã thực hiện điều này cách hoàn hảo đến nỗi tên của Chúa Giê-su thành tên của ngài, sứ mệnh của Chúa Giê-su thành sứ mệnh của ngài, ước gì mỗi chúng ta và ước gì mỗi linh mục của Chúa cũng lấy tên Chúa Giê-su làm tên của mình, cũng mang sứ vụ của Chúa Giê-su làm sứ vụ của mình, dám sống như Chúa và dám chết cho Chúa.

Lạy Chúa Giê-su linh mục thượng phẩm, quỳ trước máng cỏ Chúa đây chúng con tha thiết dâng lời cầu nguyện cho các linh mục.

Chúng con trao vào bàn tay yêu thương của Chúa các linh mục là những người chạm vào Mình Máu Thánh của Chúa hằng ngày. Xin cho các linh mục ơn đức tin để các linh mục cử hành các mầu nhiệm thánh một cách sốt sáng.

Xin cho các linh mục ơn trung thành bền đỗ, để các linh mục phục vụ Chúa một cách tín thác và vô vị lợi. Xin đổ ơn Thánh Thần xuống trên các linh mục để các linh mục chú tâm vào sứ mệnh của mình, dám tin điều mình đọc, dám dạy điều mình tin và dám thi hành điều mình dạy.

Xin cho các linh mục ơn đức ái, để các ngài phục vụ bằng tình yêu, không xao nhãng trong bổn phận, và luôn biết kết hiệp đời mình với Chúa Giê-su can đảm vác thánh giá mỗi ngày với trọn tình yêu.

Xin cho các linh mục của Chúa cảm nghiệm được màu nhiệm Giáng Sinh, dám chọn sống nghèo để thi hành sứ vụ, dám chọn từ bỏ cao sang quyền thế để thi hành thánh ý Thiên Chúa, dám chọn lệ thuộc một sự lệ thuộc duy nhất đó là lệ thuộc vào thánh ý Thiên Chúa mà thôi. Amen
114.864864865135.135135135250