19/11/2023 -

Các Thánh Dòng

1112
Ngày 19/11 Chân phước Gia-cô-bê Ben-phát-ti
Ngày 19/11
Chân phước Gia-cô-bê Ben-phát-ti
B. Jacobus Benfatti

(+1332)
Cầu cho xã hội không còn giai cấp

Đức giáo hoàng Phan-xi-cô lên ngôi được ít ngày, ngài lập một ban cố vấn cho ngài gồm 8 Hồng y. Thế giới ngưỡng mộ cách làm việc của ngài, đồng thời họ nhận ra vai trò quan trọng không thể thiếu của những vị cố vấn bên cạnh vị lãnh đạo đứng đầu Giáo hội.

Giáo hội thế kỷ XIV trong bối cảnh xã hội phân tầng giai cấp một cách rõ nét, châu Âu chìm ngập trong cơn dịch đen, Giáo hội xuất hiện nhiều bè rối thì nhiệm vụ cố vấn cho vị lãnh đạo Giáo hội càng trở nên cần thiết và giữ một vai trò quan trọng hơn biết bao.

 Đức giáo hoàng Ni-cô-la Bô-ca-xi-nô – một vị giáo hoàng của dòng Đa Minh, hiệu tòa là Biển Ðức XI, thật may mắn có được một người bạn, một người cố vấn thánh thiện, một cánh tay đắc lực là chân phước Gia-cô-bê Bê-nê-phát-ti. Cuộc đời chân phước Gia-cô-bê Bê-nê-phát-ti đã đóng góp nhiều cho Giáo hội, ngài đáng là mẫu gương cho các mục tử noi theo.

Chân phước Gia-cô-bê Bê-nê-phát-ti chào đời tại thành phố Man-tua khoảng cuối thế kỷ XIII. Người vào tập viện dòng Ða Minh tại thành phố nơi người sinh trưởng. Ngài được làm linh mục và năm 1304, đức Gio-an XXII đã tấn phong ngài lên chức giám mục giáo phận Man-tua. Trong suốt thời gian lãnh tác vụ giám mục, người nổi tiếng về tinh thần yêu hòa bình, ngài đã đưa ra các giải pháp nhằm xóa bỏ những hiềm thù và xung đột giữa tầng lớp qúi tộc và tầng lớp tư sản công hầu vương bá ở thành phố Man-tua lúc bấy giờ.

Hơn nữa, trong thời gian xảy ra nạn dịch hạch và đói kém, đức giám mục Gia-cô-bê đặc biệt quan tâm đến những người bất hạnh. Người đã nuôi nấng và săn sóc họ bằng chính đôi tay của mình, vì thế người được mệnh danh là "cha của những kẻ khốn cùng".

Người qua đời vào ngày 19/11/1332, sau đó được công nhận là một vị thánh hay làm phép lạ, vì nhiều phép lạ đã được trao ban qua tay người. Năm 1859 đức Pi-ô IX đã tôn phong người lên hàng chân phước.

Xã hội nào cũng có giai cấp, có ranh giới giữa giàu và nghèo. Nhiệm vụ của lãnh đạo, của mục tử là xóa bỏ những bức tường ngăn cách ấy, xây dựng một xã hội với nền văn minh tình thương. Trong bài nói chuyện với các giám mục Hoa kỳ
[1] đức thánh cha Phan-xi-cô đã nhấn mạnh các giám mục về sứ mạng này rằng: “Thế giới đã bị xâu xé và chia rẽ quá nhiều, giờ đây rạn nứt khắp nơi… Sứ mạng của các giám mục trước hết và trên hết là củng cố sự hiệp nhất, một sự hiệp nhất có nội dung được xác định bởi Lời Chúa và Bánh Bởi Trời… Do đó phải trông nom, giữ gìn, cổ võ và làm chứng sự hiệp nhất trong Giáo hội, vì sự hiệp nhất này chính là dấu chỉ và khí cụ, vượt trên mọi rào cản, giúp cho các quốc gia, chủng tộc, giai tầng và thế hệ được hiệp nhất”.

Trong thẳm sâu trái tim khôn dò của Thiên Chúa không có sự ngự trị của chia rẽ, trong thân mình của Ngài là Giáo hội không có sự phân cấp, sự kỳ thị. Thời điểm Năm Thánh Lòng Thương Xót kết thúc, sẽ trở thành một thời điểm dành cho tất cả các mục tử củng cố sự hiệp thông, kiện toàn sự hiệp nhất, hoà giải những khác biệt, tha thứ cho nhau và hàn gắn mọi rạn nứt, để ánh sáng của Thiên Chúa sẽ chiếu tỏa.

Chiêm ngắm chân phước Gia-cô-bê chúng ta cầu nguyện cho các mục tử luôn ý thức sứ mạng cao cả này. Chúng ta cầu nguyện cho chúng ta ý thức việc dọn lòng cho Chúa đến một các cụ thể và thiết thực bằng việc yêu thương chia sẻ với mọi người.

Dọn đường cho Chúa đến trong mùa Vọng là gì nếu không phải là xóa bỏ những hố sâu cách ngăn giữa người với người, là làm cho xã hội mất đi sự phân biệt giai cấp - chủng tộc - màu da. Tâm tình của mùa Vọng là gì nếu không phải là chuẩn bị để công bố về tình thương cứu độ của Thiên Chúa, tình thương mạnh mẽ đã xóa tan rào cản và sự cách ngăn giữa trời cao đất thấp, giữa Thiên Chúa và loài người, giữa con người với nhau. Công bố về một nền hòa bình vĩnh cửu: “Thiên Chúa đã làm người, để cho con người được làm con Thiên Chúa”.


Xin chân phước Gia-cô-bê nguyện cầu cùng Chúa, cho chúng con trở thành dấu chỉ của tình yêu Chúa luôn mãi. Amen
 
[1] Ngày 23/9/2015: http://hdgmvietnam.org/duc-thanh-cha-phanxico-tong-du-hoa-ky-%E2%80%9Cchung-ta-la-nhung-nguoi-co-vo-cho-nen-van-hoa-gap-go-va-doi-thoai%E2%80%9D/7321.57.7.aspx
114.864864865135.135135135250