21/05/2020 -

Các Thánh Dòng

224
Ngày 21/5-Chân phước Gia Thịnh Ma-ri-a Cô-mi-ê

Ngày 21/5

Chân phước Gia Thịnh Ma-ri-a Cô-mi-ê

B. Hyacinthus Maria Cormier

(1832-1916)

Cầu cho các vị lãnh đạo

 

Nếu ai quan tâm đến các Đại học Công giáo lớn ở Rô-ma thì không thể không nhắc đến đại học An-giê-li-cum nay là Đại học Giáo hoàng thánh Tô-ma. Đại học này do chân phước Gia Thịnh Ma-ri-a Cô-mi-ê là Bề trên Tổng quyền thứ 76 của Dòng Ða Minh khởi công xây dựng năm 1908. Nhắc đến đại học này, ta ngưỡng mộ một công trình tồn tại hơn một thế kỉ qua, vẫn đã và đang hoạt động tốt đẹp. Đây là nơi đào tạo nhiều nhân lực, tài lực phục vụ cho Giáo Hội hoàn vũ cũng như cho Dòng Đa Minh, đem lại nhiều ích lợi thiêng liêng cho các linh hồn.

Chúng ta không chỉ ghi nhớ công trình vật chất được xây dựng do công của chân phước Bề trên Tổng quyền Gia Thịnh Ma-ri-a Cô-mi-ê, nhưng ta còn khâm phục về một vị lãnh đạo có tài có đức, một vị lãnh đạo làm mẫu cho các vị lãnh đạo. Trong tâm tình ấy chúng ta cùng cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo, để họ biết học theo chân phước Ma-ri-a Cô-mi-ê, lưu tâm đến sứ mệnh giáo dục đào tạo các thế hệ tương lai, lãnh đạo cộng đồng mà mình có trách nhiệm giúp họ vươn lên hoàn thiện.

Chân phước Ma-ri-a Cô-mi-ê là tên thật là Lu-i Ta-nít-lao Hen-ri Ma-ri-a Cô-mi-ê, sinh tại Oóc-lê-ăng (Orleans) ngày 08/12/1832. Năm 23 tuổi, ngài được đón nhận vào dòng Ba Ða Minh và được đặt tên là Gia Thịnh. Năm 24 tuổi, ngài được thụ phong linh mục và được phép của giám mục Ðu-păng-lúp, người gia nhập Dòng Giảng Thuyết tại Phơ-la-vi-nhi và tuyên khấn trọng thể năm 27 tuổi.

Cuốc đời của chân phước Ma-ri-a Cô-mi-ê hầu như nắm giữ nhiệm vụ giáo dục và lãnh đạo: Ngài là “ngón tay chỉ mặt trăng” để các tập sinh nhận ra Mặt Trời Công Chính là Chúa Giê-su; ngài là vị bề trên lãnh đạo dòng với khẩu hiệu “Bác ái trong chân lý” suốt 12 năm (1904-1916); ngài được coi là vị tổ phụ lập các Hội dòng Ba Đa Minh nữ, giúp chị em mở rộng và phát triển ở nhiều biên cương; ngài là một tu sĩ quan tâm đến nền tảng đạo đức tu trì; là một nhà trí thức, một "dịch giả" trung thực, luôn diễn dịch chính xác những tư tưởng và những khuynh hướng của Giáo Hội vào thời chủ nghĩa hiện đại; là một bề trên có tầm nhìn rộng mở, ngài xây dựng đại học An-giê-li-cum, ngài không chỉ xây dựng cả cơ sở vật chất nhưng đào luyện con người toàn thiện. Sau nhiệm kỳ Bề trên Tổng quyền ngài lui về nghỉ hưu tại tu viện thánh Clê-men-tê tại Rô-ma và qua đời tại đây hưởng thọ 74 tuổi. Ngày 20/11/1994, thánh giáo hoàng Gio-an Phao-lô II đã tôn phong ngài lên hàng chân phước.

Đọc lại tiểu sử của chân phước Gia Thịnh Ma-ri-a Cô-mi-ê:

- Ước gì chúng ta có được các vị lãnh đạo: có tấm lòng, một tấm lòng “bác ái trong chân lý”, nghĩa là tấm lòng hài hòa giữa công bằng và bác ái, trọng chân lý, trọng nhân nghĩa.

- Ước gì chúng ta có được các vị lãnh đạo: vừa có tài vừa có đức, tài để các vị có một tầm nhìn rộng và xa đưa đất nước con người tiến lên, đức để các vị không quy về quyền chức tham nhũng, hành khổ nhân dân, nhưng trở nên gương sáng cho dân noi theo.

- Ước gì chúng ta có các các vị lãnh đạo: nhiệt thành, quên mình để phục vụ, sống chính trực ngay thẳng để họ tạo ra một thế hệ tương lai thật xứng đáng như chính họ ước mong.

Lạy Chúa, chúng con hiểu rằng nhiệm vụ của các vị lãnh đạo thật quan trọng và vất vả biết bao.

Chúng con thành tâm cầu nguyện cho các vị lãnh đạo Giáo Hội, cho đức giáo hoàng, cho hàng giám mục, cho các linh mục được nên những vị mục tử như lòng Chúa mong ước, những mục tử có “mùi chiên”, những mục tử biết hy sinh tính mạng cho đoàn chiên, những mục tử làm cho chiên được sống và sống dồi dào. Xin cho các ngài làm sáng danh Chúa đến quên mình tử đạo như thánh Stê-pha-nô mà Giáo Hội kính nhớ hôm nay.

Chúng con cầu nguyện cho các vị lãnh đạo quốc gia: biết đặt công ích lên hàng đầu, biết dùng tình yêu để phục vụ trong “bác ái và chân lý” như chân phước Ma-ri-a Cô-mi-ê, biết quan tâm xây dựng đời sống tinh thần cũng như phát triển đời sống vật chất cho cộng đồng. Xin cho những nhà lãnh đạo này, không đóng khung trong tầm nhìn bé nhỏ, nhưng mở ra với tầm nhìn mới, không tư túi gian tham nhưng quảng đại trao hiến. Xin cho họ có được tấm lòng phục vụ con người, phục vụ công ích như chân phước Gia Thịnh Ma-ri-a Cô-mi-ê. Amen

114.864864865135.135135135250