21/09/2023 -

Các Thánh Dòng

805
Ngày 22/9 Chân Phước Hi-a-xin-tô Lô-pê và các bạn tử đạo
Ngày 22/9
Chân Phước Hi-a-xin-tô Lô-pê và các bạn tử đạo

Bb. Hyacinthus Serrano Lopez  et 17 Socii
(1901 - 1936)

Hy Sinh Quyên Mình
 
Ai trong chúng ta, khi làm bất cứ điều gì cũng mong muốn gởi vào đấy những mục tiêu cụ thể. Và chính những mục tiêu ấy sẽ là sức mạnh để chúng ta vượt qua những khó khăn thử thách. Nhưng, một điều cần lưu ý rằng đâu là những tiêu chuẩn để xác định cho mục tiêu của cuộc sống này. Đây là một câu hỏi không dễ để có một kết luận thỏa mãn cho hết mọi người.

Hôm nay chúng ta cùng với anh em Dòng Giảng Thuyết mừng kính chân phước Hi-a-xin-tô Lô-pê và các bạn tử đạo. Chân phước Hi-a-xin-tô Lô-pê sinh tại Ur-rea de Ga-én, Tây Ban Nha vào ngày 10/7/1901. Thánh nhân gia nhập dòng khi tuổi còn rất trẻ và chỉ tới năm 23 tuổi ngài đã trở thành giáo sư. Ngài đã dũng cảm chọn cái chết để minh chứng cho niềm tin Kitô Giáo vào ngày 25/11/1936. Tử đạo ở độ tuổi còn rất trẻ, ngài là một mẫu gương cho các bạn trẻ trong thời đại hôm nay về sự dấn thân phục vụ cũng như biết chọn cho mình một lý tưởng sống, một mục tiêu sống cao đẹp.

Bạn thân mến! Chắc hẳn bạn đã hơn một lần nghĩ về tương lai của chính mình, và cũng hẳn là bạn cũng đã nghĩ cho chính bản thân mình một kế hoạch để thực hiện điều mình nghĩ. Nhưng, bạn đã dựa trên điều gì để thực hiện ước mơ đó. Có phải chăng đó là tiền bạc, một nhu cầu mà ngày nào ai trong chúng ta cũng cần đến nó để sống. Có phải chăng là quyền lực, điều mà bạn thấy rất rõ khi chúng ta cần giải quyết một công việc gì đó. Có phải chăng là tri thức, vì tri thức giúp cho bản thân hiểu được những quy luật trong cuộc sống này… nhiều điều, nhiều điều mà chúng ta có thể dựa trên đó mà mong có thể thực hiện được tương lai của mình. Là một người Công giáo, bạn có nghĩ rằng chúng ta cần dựa vào Thiên Chúa, Đấng mà chúng ta vẫn luôn tôn thờ để thực hiện ước mơ của mình không? Thiết nghĩ rằng, dường như chúng ta chỉ thật sự đến với Thiên Chúa khi mà những chúng ta chạm đến sự giới hạn của thân phận con người. Bệnh tật, đau khổ, thất bại, mất mát… tất cả những điều mà chúng ta không mong muốn đang đến với chúng ta, để rồi khi “chuyện đã rồi” thì chúng ta tìm đến với Thiên Chúa.

Trong thư thứ nhất thánh Gioan tông đồ đã khẳng định rằng: “Thiên Chúa là ánh sáng; nơi Người không có một chút bóng tối nào. Nếu chúng ta nói là chúng ta hiệp thông với Người mà lại đi trong bóng tối, thì chúng ta nói dối và không hành động theo sự thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong ánh sáng cũng như Thiên Chúa hằng ngự trong ánh sáng, thì chúng ta được hiệp thông với nhau, và máu Đức Giêsu, Con của Người, thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi.” Tại sao chúng ta không thử một lần gắn kết con đường cuộc đời của chúng ta vào con đường của Thiên Chúa, gắn ước mơ của chúng ta vào trong ước mơ của Thiên Chúa, gắn mục tiêu của chúng ta vào mục tiêu của Thiên Chúa. Gắn vào với Thiên Chúa để chúng ta kín múc được ánh sáng của Ngài, để rồi chính nhờ ánh sáng đó chúng ta bước đi với sự thật vẹn toàn, và cũng chính nhờ đó mà chúng ta thấy được kế hoạch của Thiên Chúa trên cuộc đời của mỗi chúng ta.

Lạy Chúa, chính thực Ngài là đường, là sự thật, và là sự sống. Xưa kia, chính Ngài đã mời gọi chân phước Hi-a-xin-tô Lô-pê và các bạn bước theo Ngài. Ngài đã chạm vào lòng các thánh nhân để thêm sức cho họ trong cuộc chiến đấu làm chứng cho sự thật và chân lý. Chúng con cũng xin Ngài đến và đụng chạm vào trong tâm hồn của mỗi chúng con, xin Ngài thương hướng dẫn, đồng hành với chúng con trên cuộc lữ hành trần thế này. Vì “Lạy Chúa, đường chân lý này con đã chọn, xin hướng dẫn đưa bước chân con. Để nên chứng nhân cho tình Ngài, để đời con được sống trung kiên. Vì lạy Chúa, đường chân lý này con kiếm tìm, đường chân lý cứu thoát nhân gian, đường chân lý sáng soi cuộc đời và dìu dắt về nơi mến thương.”
114.864864865135.135135135250