25/12/2021 -

Các Thánh

592
Tuần cửu nhật mừng MẸ THIÊN CHÚA - ngày thứ ba
 

Trích Tin Mừng theo Thánh Luca 1,34-38

34Bà Maria thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!”

35Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, 37đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.

38Bấy giờ bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.


Suy Niệm

Quả thật, trong NgàyTruyền Tin, Đức Maria đã phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa với sự vâng phục trọn vẹn của lý trí và ý chí. Điều này biểu lộ sự vâng phục trong đức tin của Mẹ đối với Thiên Chúa - Đấng đã nói với Mẹ qua lời sứ thần. Mẹ đã đáp lại bằng tất cả con người trong cung cách người nữ của mình. Lời “xin vâng” này của Mẹ bao hàm cả sự cộng tác hoàn hảo với ân sủng của Thiên Chúa đã tiền định và trợ giúp Mẹ, đồng thời cho thấy sự mở lòng tuyệt đối của Mẹ đối với hoạt động của Chúa Thánh Thần, Đấng không ngừng đưa Đức tin đến sự viên mãn nhờ quyền năng của Ngài.

Lời của Thiên Chúa Hằng Sống đã được thiên thần loan báo cho Đức Maria: "Và này, bà sẽ thụ thai và sẽ sinh một con trai.” Khi đón nhận lời loan báo này, Đức Maria đã trở thành Mẹ của Chúa, và mầu nhiệm Giáng Sinh đã được thực hiện nhờ Mẹ. Thiên Chúa Cha giàu lòng thương xót đã muốn sự đồng thuận của Đức Maria, Đấng đã được tiền định trước khi Ngôi Lời nhập thể và Mẹ đã xin vâng ngay sau khi nghe tất cả những gì sứ thần truyền ... Như vậy, Mầu nhiệm Nhập thể được thành toàn ngay khi Mẹ thưa xin vâng: "Hãy làm cho tôi như lời sứ thần nói."


Lời Nguyện

Lạy Chúa, khi Con Chúa xuống thế làm người, Đức Maria đã cưu mang Người trong tâm hồn trước khi cưu mang Người trong cung lòng Mẹ. Xin cho chúng con biết sống đức tin mà chúng con đã lãnh nhận bằng gương sáng và các việc lành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con. Amen.

 
Đào Phượng chuyển ngữ
114.864864865135.135135135250