29/12/2021 -

Các Thánh

689
Tuần cửu nhật mừng MẸ THIÊN CHÚA - ngày thứ bảy
Trích Tin Mừng theo Thánh Luca 11,27-28

27Khi Đức Giêsu đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!” 28Nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng: oPhúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.”

Suy Niệm

Tin Mừng Thánh Luca thuật thời điểm mà một người phụ nữ giữa đám đông lên tiếng thưa với Đức Giêsu: “Phúc thay lòng dạ đã cưu mang Thầy và cho Thầy bú mớm” (Lc 11,27). Những lời này diễn tả sự khen ngợi Đức Maria là Mẹ của Chúa Giê-su theo huyết nhục. Tuy nhiên, Đức Giêsu đáp lại với một câu trả lời mang ý nghĩa thiêng liêng sâu xa hơn: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lc 11, 28). Người đã chuyển sự chú ý từ mối tương quan của tình mẫu tử theo huyết nhục sang một mối tương quan mầu nhiệm trong thần khí qua việc lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa.

Chắc chắn Đức Maria rất xứng đáng với lời chúc phúc này vì quả thật Mẹ đã trở thành Mẹ của Chúa Giêsu theo huyết nhục; đồng thời cụ thể là trong biến cố Truyền Tin, Mẹ đã đón nhận Lời Chúa. Mẹ đã tin, đã vâng phục, đã suy đi nghĩ lại trong lòng và đã sống Lời Chúa trong suốt cả cuộc đời. Qua đó, chúng ta có thể nói rằng lời chúc phúc của Chúa Giêsu không hề có ý giảm tầm quan trọng của Mẹ Maria nhưng càng nhấn mạnh hơn mẫu gương khiêm nhường lắng nghe của Mẹ Người, Đấng khiêm hạ nhận mình là “Nữ Tỳ của Chúa” (Lc 1,38).


Quả thật, nếu nhờ tin mà Mẹ đã được Chúa Cha chọn làm thân mẫu của Chúa Con trong khi vẫn còn đồng trinh bởi quyền năng Chúa Thánh Thần, thì cũng nhờ tin mà Mẹ khám phá và đón nhận một chiều kích khác của tình Mẫu tử được Chúa Giêsu mặc khải trong suốt sứ vụ cứu thế của Người. Chiều kích này đã được tiền định cho Mẹ ngay từ lúc Mẹ thụ thai và cưu mang Con Thiên Chúa. Cũng vậy, dưới khía cạnh lắng nghe và thực hành Lời Chúa, Mẹ Maria đã trở thành người môn đệ đầu tiên của Chúa Giê-su trước cả khi Người kêu gọi các Tông đồ và các môn đệ khác.

Lời Nguyện

Lạy Chúa là Chúa chúng con, Chúa đã sai Con của Chúa từ trời xuống ngự trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria để trở thành Lời cứu độ của Chúa và là Bánh Hằng sống cho chúng con. Xin ban cho chúng con biết noi gương Đức Mẹ đón rước Chúa Kitô bằng cách ghi nhớ Lời Người trong tâm hồn và sốt sắng cử hành Mầu nhiệm Chúa cứu chuộc với một đức tin mạnh mẽ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
 
Đào Phượng chuyển ngữ
114.864864865135.135135135250