30/12/2021 -

Các Thánh

594
Tuần cửu nhật mừng MẸ THIÊN CHÚA - ngày thứ chín
Trích Tin Mừng theo Thánh Gioan 19,23-27

23Đóng đinh Đức Giêsu vào thập giá xong, lính tráng lấy áo xống của Người chia làm bốn phần, mỗi người một phần; họ lấy cả chiếc áo dài nữa. Nhưng chiếc áo dài này không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống dưới. 24Vậy họ nói với nhau: “Đừng xé áo ra, cứ bắt thăm xem ai được.” Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Áo xống tôi, chúng đem chia chác, cả áo dài, cũng bắt thăm luôn. Đó là những điều lính tráng đã làm.

25Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơlôpát, cùng với bà Maria Mácđala. 26Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” 27Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.

Suy Niệm

Nếu việc Gioan miêu tả sự kiện thiếu rượu tại Cana để bày tỏ sự quan tâm dịu dàng đầy tình mẫu tử của Đức Maria ngay khởi đầu sứ vụ của Đấng Thiên Sai, thì một trích đoạn khác cũng trong Tin Mừng Gioan xác nhận vai trò làm mẹ trong bình diện cứu độ của ân sủng đạt tới đỉnh cao, đó là lúc hy tế thập giá của Đức Kitô, cũng là mầu nhiệm vượt qua của Người, được hoàn tất. Thánh Gioan miêu tả một cách chi tiết: “Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơlôpát, cùng với bà Maria Mácđala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình” (Ga 19, 25-27).

Lời trăn trối của Chúa Kitô trên thập giá còn nói rõ hơn. Chúa Giê-su đã làm nổi bật tương quan mới giữa Mẹ và Ngài. Có thể nói rằng vai trò làm Mẹ nhân loại của Đức Maria đã được hoạch định và bây giờ đã thành toàn. Chính vai trò này đã được sinh ra từ việc hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua của Đấng Cứu Thế. Mẹ của Đức Kitô đã đứng ngay tại trung tâm của mầu nhiệm, một mầu nhiệm bao hàm mỗi cá nhân và cả nhân loại. Điều đó cũng có nghĩa là Đức Maria được đặt làm Mẹ của mỗi người chúng ta và của toàn thể loài người.

 Lời Nguyện

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng nhân ái, Người Con chí ái của Cha khi bị treo trên Thánh giá đã đặt Đức Maria, Mẹ Người, làm mẹ chúng con. Noi gương Đức Mẹ và dưới bóng che chở của Mẹ, xin cho Giáo hội của Chúa ngày càng phát triển và tràn đầy niềm vui trong sự thánh thiện của con cái mình, đồng thời lôi kéo mọi người trên trái đất này gia nhập vào gia đình Giáo hội. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
 
 
Đào Phượng chuyển ngữ
114.864864865135.135135135250