24/12/2021 -

Các Thánh

896
Tuần cửu nhật mừng MẸ THIÊN CHÚA - ngày thứ hai
Trích Tin Mừng theo Thánh Luca 1,26-33
 
26Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, 27gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua Đavít. Trinh nữ ấy tên là Maria.

28Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30Sứ thần liền nói: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. 31Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. 32Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. 33Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

Suy Niệm

Trong đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe, việc thiên sứ chào Đức Maria là “Đấng đầy ân sủng” đã nối kết với mạc khải và lời hứa năm xưa. Điều này giúp chúng ta hiểu rằng trong tất cả các ân huệ nơi Đức Kitô thì đây là hồng ân tuyệt vời nhất. Trong mầu nhiệm của Đức Kitô, Mẹ Maria đã được tiền định ngay cả trước khi vũ trụ được tạo thành, là người mà Chúa Cha đã chọn làm Thân mẫu của Ngôi Con khi nhập thể. Cũng như Chúa Cha, Chúa Con cũng chọn và trao ban cho Mẹ tràn đầy Thần Khí thánh thiện. Theo một cách thức hoàn toàn đặc biệt, Đức Maria gắn bó với Chúa Kitô và Mẹ cũng được yêu từ ngàn đời trong Người Con Chí Ái - Đấng là một với Chúa Cha. Mọi vinh quang cùng ân sủng đều quy về Người. Đồng thời, Mẹ hoàn toàn mở lòng đón nhận Thánh ý Chúa. Như Công đồng Êphêxô đã tuyên tín: Đức Maria là một trong những thụ tạo bé nhỏ và khiêm hạ của Thiên Chúa đã mạnh dạn chờ đợi và lãnh nhận ơn cứu độ của Ngài.

Lời Nguyện

Lạy Chúa là Cha nhân ái, để thực kế hoạch cứu độ chúng con, Con Một Cha đã xuống thế làm Người và sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, như lời sứ thần loan báo. Xin cho chúng con biết đặt trọn niềm xác tín nơi Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và vui mừng vì có Mẹ là Trạng sư bầu chữa chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
 
Đào Phượng chuyển ngữ
114.864864865135.135135135250