27/12/2021 -

Các Thánh

622
Tuần cửu nhật mừng MẸ THIÊN CHÚA - ngày thứ năm

Lời Chúa (Lc 1,45-56)

46Bấy giờ bà Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, 47thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. 48Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. 49Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! 50Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. 51Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. 52Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. 53Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng. 54Chúa độ trì Ítraen, tôi tớ của Người, 55như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại b lòng thương xót dành cho tổ phụ Ápraham và cho con cháu đến muôn đời.”

56Bà Maria ở lại với bà Êlisabét độ ba tháng, rồi trở về nhà.


Suy Niệm

Những lời của Elizabeth "Em thật có phúc vì đã tin" không chỉ áp dụng cho thời điểm cụ thể trong biến cố Truyền Tin. Đã hẳn, biến cố truyền tin là đỉnh điểm cao nhất diễn tả đức tin của Đức Maria trong khi chờ đợi Đấng Messiah, nhưng đây cũng là điểm xuất phát đánh dấu 'cuộc hành trình hướng về Thiên Chúa của Mẹ, cuộc lữ hành đức tin’. Trên cuộc hành trình này, Mẹ sẽ thể hiện sự vâng phục lời mặc khải của Thiên Chúa một cách viên mãn và tuyệt vời nhất. Sự vâng phục trong đức tin của Đức Maria trong suốt hành trình cho thấy những điểm tương đồng lạ lùng với đức tin của tổ phụ Ápraham. Giống như tổ phụ của Dân Chúa là Apraham, Mẹ vâng phục với tâm tình con thảo đối với Thiên Chúa mà cũng là sự vâng phục của người Mẹ đối với Con mình. Trong lời ca ngợi của bà Elisabeth "Em thật có phúc vì đã tin", chúng ta có thể tìm thấy “điểm then chốt' giúp chúng ta khám phá ra thực tại sâu xa nhất của Đức Maria, người được thiên thần ca tụng là "đầy ân sủng". Điều đó có nghĩa là Mẹ đã hiện diện vĩnh viễn trong mầu nhiệm Chúa Kitô, và nhờ đức tin, Mẹ đã trở thành người thông phần vào mầu nhiệm đó trong suốt hành trình dương thế của mình. Quả thật, đức tin của Mẹ ngày càng mạnh mẽ và trổi vượt. Qua đó, Mẹ đã và đang mặc khải mầu nhiệm Chúa Kitô cho nhân loại một cách kín đáo nhưng rất tinh tế và sâu sắc. Qua mầu nhiệm của Chúa Kitô, Mẹ cũng đang hiện diện trong nhân loại. Như vậy, nhờ mầu nhiệm của Người Con, mầu nhiệm về người Mẹ cũng được làm sáng tỏ.

Lời Nguyện

Lạy Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, vì lòng nhân từ Chúa đã chuẩn bị cho Đức Khôn Ngoan của Ngài một ngai vàng cao quý trong cung lòng của Đức Trinh Nữ Maria. Xin chiếu tỏa ánh hào quang của Ngôi Lời hằng sống trên Giáo hội để Giáo hội tiến bước trên con đường lữ hành trong ánh sáng chân lý của Chúa và nhờ đó chúng con vui mừng vì cảm nhận được tình yêu Chúa dành cho chúng con.  Lạy Chúa là Đấng Khôn Ngoan Thượng trí, chính Chúa đã chọn Đức Maria như Tòa Đấng Khôn Ngoan trong ý muốn phục hồi tình bằng hữu giữa chúng con với Ngài mà chúng con đã đánh mất khi phạm tội. Qua lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa ban cho chúng con không tìm kiếm những sự khôn ngoan đời này nhưng luôn biết phục vụ trong yêu thương với một tinh thần nghèo khó, khiêm nhu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
 
Đào Phượng chuyển ngữ
114.864864865135.135135135250