30/12/2021 -

Các Thánh

513
Tuần cửu nhật mừng MẸ THIÊN CHÚA - ngày thứ tám
Trích Tin Mừng theo Thánh Gioan 2,1-11

1Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. 2Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. 3Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với Người: “Họ hết rượu rồi.” 4Đức Giêsu đáp: “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến.” 5Thân mẫu Người nói với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.”

6Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do Thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước. 7Đức Giêsu bảo họ: “Các anh đổ đầy nước vào chum đi!” Và họ đổ đầy tới miệng. 8Rồi Người nói với họ: “Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc.” Họ liền đem cho ông. 9Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại 10và nói: “Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ.” 11Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người.

Suy Niệm

Tại tiệc cưới Cana ở Galile, Mẹ hiện diện với danh nghĩa là thân mẫu Đức Giêsu. Và theo một cách thế rất đặc biệt, Mẹ đã đóng góp vào việc biểu lộ “dấu lạ đầu tiên” về quyền năng của Đấng Thiên Sai, Con Mẹ. Chúng ta đọc trong Tin Mừng: “Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người: “Họ hết rượu rồi”. Đức Giêsu đáp: “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến” (Ga 2,3-4). Trong Tin Mừng Gioan, “giờ” ở đây có nghĩa là thời gian đã được Chúa Cha ấn định khi Chúa Con thực hiện Sứ vụ và được tôn vinh. Mặc dù câu trả lời của Chúa Giêsu nghe có vẻ như là từ chối Mẹ Người. Tuy nhiên, Đức Maria vẫn quay sang nói với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2,5). Và rồi Đức Giêsu bảo các đầy tớ đổ đầy các chum đá. Nước biến thành rượu ngon hơn cả rượu đã thết khách lúc đầu tiệc.

Qua đoạn Tin Mừng này, chúng ta khám phá ra rằng đây là lần đầu tiên sự quan tâm đầy tình mẫu tử của Đức Maria được biểu lộ. Đây cũng là điều mà Công đồng Vaticano II tuyên bố… “Vai trò Hiền mẫu của Đức Maria không làm lu mờ hay thay thế vai trò Trung gian duy nhất của Đức Ki-tô, nhưng chính là hệ quả, bởi vì, chỉ có một Đấng Trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và con người là Đức Giê-su Kitô” (1Tm 2, 5)… Câu chuyện tại tiệc cưới Cana cũng cho chúng ta thấy lần truyền tin đầu tiên về vai trò trung gian của Đức Maria, hoàn toàn quy hướng về Chúa Kitô và việc mặc khải quyền năng cứu độ của Người. Như Công đồng đã tuyên tín: Đức Maria trở thành Mẹ của chúng ta theo trật tự của ân sủng. Tình mẫu tử này bắt nguồn từ tình Mẫu tử thần linh. Bởi vì theo kế hoạch của Thiên Chúa Toàn Năng, Đức Maria được chọn làm Thân mẫu, sinh thành và nuôi dưỡng Chúa Cứu Thế. Như vậy, Mẹ vừa trở nên một người cao trọng nhất trong giới phàm nhân, vừa là “Người Nữ Tỳ khiêm hạ của Thiên Chúa”. Qua sự vâng phục, đức tin, đức cậy và đức mến nồng nàn, Mẹ được cộng tác vào công trình phục hồi sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Vì vậy, vai trò làm Mẹ của Đức Maria theo ân sủng sẽ tồn tại mãi cho đến khi mọi sự thành toàn.


Lời Nguyện

Lạy Cha là Chúa tể trời đất, Con Cha là Chúa Giê-su khi hiến tế chính mình Ngài trên bàn thờ Thập giá đã đặt Đức Maria, Mẹ Người làm Mẹ chúng con. Xin cho chúng con luôn biết tín thác vào Tình mẫu tử của Mẹ để luôn được mẹ che chở hộ phù mỗi khi chúng con kêu chạy đến Mẹ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con. Amen.

 
Đào Phượng chuyển ngữ
114.864864865135.135135135250