01/02/2021 -

Các yếu tố nền tảng và lược sử

2484
Khi ta Tuyên đọc LỜI KHẤN
khi ta TUYÊN ĐỌC LỜI KHẤN
Maria Thérèse Minh Minh      
(Kỷ niệm ngày khấn 03/8)      
 
Mùa khấn vừa qua đi… lòng tôi còn rộn ràng mênh mang hạnh phúc diệu vợi. Năm nào, Hội dòng nào cũng có những người mạnh dạn viết đơn xin khấn và tuyên đọc lời khấn. Năm nào các tu sĩ cũng vui say nhắc lại lời khấn… Tôi đã thuộc lòng công thức và thấm đượm sâu xa nội dung của lời tôi tuyên khấn trong Hội dòng Đa Minh Rosa này. Bởi vì, ngày nào trước Chúa Giêsu Thánh Thể tôi cũng âm thầm nhắc lại lại lời khấn, năm nào tôi cũng cùng cộng đoàn tuyên lại lời khấn một cách công khai trước mặt Hội Thánh.

Thật là ý nghĩa khi Hội dòng của tôi đang trong tiến trình “hoán cải và canh tân việc tuân giữ ba lời khấn và kỷ luật tu trì.” Việc tham dự nghi thức khấn và duyệt lại điều mình đã khấn, để chuẩn bị cho dịp kỷ niệm tuyên khấn sắp tới nhắc nhở tôi ý thức hơn về ý nghĩa và giá trị lời tuyên khấn trên cuộc đời của tôi.

Mối liên hệ giữa việc tuân giữ ba lời khấn và kỷ luật tu trì qua lời khấn tôi tuyên đọc trước toàn thể Hội thánh và mục đích của Dòng trong Sắc lệnh Thành lập được thể hiện rất sâu sắc và rõ ràng.
 
1- Để tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi

Ngay từ câu đầu tiên, lời khấn đã dắt tôi đến mục đích tối hậu của việc tôi tuyên khấn. Tôi tuyên khấn không phải để được chức quyền hay để làm công việc này nọ, mà tôi khấn và giữ lời khấn là “để tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi.” Đây là mục đích cao cả nhất của việc tôi manh dạn đọc lời khấn. Ngày nào tôi còn là một tu sĩ, còn mang trong mình lời khấn ngày ấy tôi ý thức cuộc sống của tôi là “để tôn vinh Thiên Chúa.”

Tôi tôn vinh Chúa trong kinh nguyện, trong đời sống thường ngày, trong công việc, ngay cả trong bệnh tật và trong những đổ vỡ dở dang của kiếp người của tôi. Lời tôn vinh, đời tôn vinh của tôi thật ăn khớp với mục đích chính của Dòng trong Sắc lệnh Thành lập: “Làm sáng Danh Chúa và thánh hóa các nữ tu trong Dòng bằng việc giữ ba lời khấn.”


Nếu ngày nào đó tôi quên mục đích đầu tiên của lời khấn, và mục đích chính của Hội dòng, ngày đó tôi phải hoán cải; nếu ngày nào đó tôi chưa làm tròn mục đích, chưa làm cho mục đích nổi bật nơi cuộc đời tôi ngày đó tôi phải thành tâm hoán cải; và nếu ngày nào đó việc đạt mục đích của lời tôi tuyên khấn có vẻ sáo rỗng, cũ mèm, có vẻ gò ép, hình thức… ngày đó tôi phải canh tân.

“Tôn vinh Thiên Chúa” như lời khấn tôi tuyên đọc và khấn giữ hoặc “làm sáng Danh Chúa” như Sắc lệnh nhắc nhở thực ra chỉ là hai cách diễn tả của cùng một mục đích. Giữ được điều này là chu toàn điều kia.

2- Để đáp lại tình Chúa yêu thương chọn con

Khấn là đáp lại tình yêu của Thiên Chúa. Không có tình yêu thì không có một lời thề hứa nào được tuyên đọc. Việc đáp lại tình yêu luôn phải được thể hiện tự nguyện, công khai, và được chứng giám. Chị em trong Dòng cùng tuyên đọc lời khấn là cùng nhau đáp lại tình yêu thương bao la của Thiên Chúa. Việc đáp lại tình yêu ấy sẽ dẫn đến việc “được thánh hóa” mà mục đích chính trong Sắc lệnh Thành lập Dòng đã ghi.

Người tu sĩ một khi không còn ý thức việc mình tuyên khấn là đáp lại tình yêu, không còn ý thức việc mình khấn là được thánh hóa hằng ngày thì người tu sĩ ấy đã bị mai một trong lời khấn. Người tu sĩ ấy chỉ còn là cái xác không còn lời khấn. Tình yêu Thiên Chúa là hồng ân bao la Chúa dành cho những người Chúa chọn. Không đáp lại tình yêu thì cuộc đời người tu sĩ ấy như một “cuộc ly thân với Thiên Chúa,” sẽ chẳng đem lại sự triển nở nào cho cuộc đời của họ.

Nếu việc “đáp lại tình Chúa yêu thương chọn gọi” mà làm trong gượng ép thì cần phải hoán cải; nếu việc đáp lại tình yêu Chúa của tu sĩ không thật lòng, hoặc còn bị chia sẻ, còn bị mai một bởi điểu gì đó, thì hãy hoán cải tận tâm; nếu việc đáp lại tình yêu không thánh hóa người tu sĩ, không làm cho người tu sĩ nên đồng hình đồng dạng với Đấng Tình Quân thì cần phải canh tân.
 
Tình yêu tự mình đủ cho mình, tự mình và vì mình đem lại niềm vui. Chính tình yêu là công trạng, nhưng cũng chính tình yêu là phần thưởng cho mình. Tình yêu không tìm lý do, không tìm hiệu quả ngoài mình : hiệu quả của tình yêu là chính tình yêu. Tôi yêu vì tôi yêu, tôi yêu để tôi yêu. Tình yêu là một điều cao cả, miễn là luôn trở về với nguyên lý của mình, miễn là luôn trở lại với nguồn gốc của mình, miễn là ngược trở lại nguồn mạch của mình để luôn luôn được tuôn trào.
(Trích bài giảng của thánh Bê-na-đô, viện phụ)

3- Hôm nay trước mặt … chủ tế,
… trong tay Bề trên Tổng quyền,
và trước toàn thể cộng đoàn dân Chúa


Khi ý thức lời khấn tôi tuyên đọc trước lãnh đạo Hội Thánh, trước lãnh đạo cộng đoàn, cùng toàn thể dân thánh Chúa… Thì việc tôn vinh Thiên Chúa, đáp lại tình Chúa yêu thương chọn gọi… phải được thực hiện cho muôn người, mọi nơi và phải được thực hiện trong hoàn cảnh hiện tại “hôm nay.” Thực thi lời khấn phải năng động, không mang tính cách cũ rích lỗi thời, cần phải phù hợp với môi trường “hôm nay”… Nhưng, việc tuyên khấn ấy lại có chiều kích vĩnh viễn vì Hội Thánh của Chúa tồn tại vĩnh cửu có Chúa Giêsu là đầu và dân thánh là thân mình Người cho đến tận thế.

Khi đọc lời tuyên khấn ấy, người tu sĩ đặt mình trong việc “tôn vinh Thiên Chúa”“làm sáng Danh Chúa” ở mọi thời khắc hiện tại và tương lai. Nếu ngày nào đó, việc tuân giữ lời khấn có vẻ khuôn khổ, cứng ngắc, hoặc đã có vẻ chai cứng,... hãy xem lại và hoán cải; nếu ngày nào đó lời khấn không làm cho chúng ta thăng hoa trong Hội Thánh mà làm cho chúng ta đóng khung lại trong góc tối nào đó hãy hoán cải; nếu ngày nào đó việc giữ lời khấn mang tính uể oải, nặng nề, ngán ngẩm hãy hoán cải; việc giữ lời khấn phải được thể hiện cách sáng tạo, linh động thể hiện việc “tôn vinh Thiên Chúa”“sẵn sàng đáp lại tình Ngài” trong tươi vui, trong sự triển nở giữa cộng đoàn dân thánh.

4 - Con là… tuyên khấn sống khiết tịnh, thanh bần và vâng phục
theo tu luật thánh Augustino
và luật Dòng nữ Đa Minh Việt Nam thánh hiệu Rosa Lima


Tất cả chiều kích ân sủng của lời khấn phải được thực thi dưới ánh sáng của luật. Luật ấy giúp người tuân giữ ba lời khấn được tràn dư ân sủng, họ sống nếp sống của các Tông đồ. Nói cách nào đó: “Tu luật thật sự là người bạn đời thể lý của tôi. Chúng ta có Chúa như Tân lang của tâm hồn, là Hôn Phu của Giáo Hội, … Một cách nào đó, chúng ta có thể nói tu luật như người bạn đời trong hôn nhân, người bạn đời có thể là người đồng hành, hoặc có thể là tai họa…”
[1]

Tôi yêu mến giữ lời khấn theo chỉ dẫn của Tu Luật, luật Dòng điều này làm cho đời sống thánh hiến của tôi được đổ đầy ân sủng của Chúa vì nó làm vinh danh Chúa đáp lại lời mời gọi của Ngài.

Tôi không mấy ưa thích cách nhìn những khoản luật như một sự hà khắc triệt tiêu. Tôi chẳng thích nghe những cụm từ “chế tài,” “ép ngoại vi,” “automatic loại khỏi Dòng,”… bởi đời sống tu chân chính chẳng mấy ai tìm cách nệ luật hay lách luật, cũng chẳng mấy ai kéo lê thê điều mình không thích.

Toàn bộ lời khấn tuyên đọc và điểm kết của nó là “sống đức ái hoàn hảo theo ơn gọi Đa Minh.” Toàn bộ kỷ luật của Dòng tôi giữ và chu toàn, thật trọn vẹn và tinh tế. Tôi không nhìn luật cũng chẳng giữ lời khấn dưới bộ mặt gay gắt của nó. Luật là luật yêu thương. Luật trên hết là “đức ái hoàn hảo theo ơn gọi của Dòng.” Luật không hề mang tính hủy diệt, hù dọa hay gay gắt không chế.

Ân sủng ngang qua lời khấn và luật Dòng thật vô bờ bến. Tôi giữ lời khấn đến nay cũng đã ¼ thế kỷ. Chặng đường không quá ngắn để cảm nghiệm tình yêu ân sủng, cảm nghiệm tình yêu và lòng thành tín. Đành rằng có khúc quanh nào đó, có tình huống nào đó, có mất mát, có trục trặc, có yếu đuối… Nhưng trong tất cả phải nghĩ đến chuyện do thiếu ơn thánh.

Cuộc sống tràn đầy ân phúc, nên tôi chẳng yêu gì nhìn lời khấn và kỷ luật dưới con mắt khắt khe “chế tài, đe dọa…” Có lẽ chẳng ai muốn trục trặc, chẳng ai muốn ngoại vi, chẳng ai muốn bê tha,… tất cả chúng ta đều muốn yêu thương.

Sống lời khấn và giữ kỷ luật như lời khấn mà chúng ta tuyên đọc, chúng ta sẽ chu toàn Mục đích chính của Dòng này là: Làm sáng Danh Chúa và thánh hóa các nữ tu trong Dòng bằng việc giữ ba lời khấn, luật Dòng thánh Augustinô và Hiến pháp riêng” và như thế việc chu toàn “mục đích riêng của Dòng” sẽ là hệ quả theo sau “canh tân đời sống sứ vụ.”

Ước gì việc “hoán cải và canh tân việc tuân giữ ba lời khấn và kỷ luật tu trì” được thực hiện theo chiều hướng tích cực. Ước gì việc “hoán cải và canh tân việc tuân giữ ba lời khấn và kỷ luật tu trì” được thực hiện ngang qua việc mỗi thành viên rà soát lại lời mình tuyên khấn trước mặt Chúa và toàn thể Hội thánh Người.

Hãy chậm rãi đọc lại lời khấn với tất cả ý thức để “công cuộc hoán cải và canh tân thực sự đạt được hiệu quả.”

 
“Để tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi và đáp lại tình Chúa yêu thương chọn con.
Con là… tuyên khấn sống khiết tịnh, thân bần và vâng phục
theo Tu luật thánh Augustino và luật Dòng nữ
Đa Minh Việt Nam thánh hiệu Rosa Lima.
Con quyết tâm cùng với chị em sống Đức ái hoàn hảo theo ơn gọi Đa Minh.”

 
Ước gì công cuộc hoán cải và canh tân đạt tới ĐỨC ÁI HOÀN HẢO.

 
 
 
[1] Walter Wagner O.P., Đời sống Đa Minh, Học viện Đa Minh chuyển ngữ, 2017, tr 23-24.
114.864864865135.135135135250